Υπάρχουν ελπίδες για μια νέα επιτυχημένη σχέση μετά το διαζύγιο;

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται μια δραματική αύξηση του αριθμού των διαζυγίων.

Couple_Divorce Μια από τις συνέπειες της διάλυσης των σχέσεων, είναι το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων, αρχίζουν ξανά, για δεύτερη ή τρίτη φορά, την αναζήτηση ενός συντρόφου που πιθανόν να είναι ο νέος ή η νέα σύζυγος ή συγκάτοικος.

Στην προσπάθεια τους, συναντούν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που είναι και αυτοί μόνοι τους. Μερικοί έχουν παιδιά από προηγούμενους γάμους, άλλοι έχουν μόνο συγκατοικήσει με κάποιο ενώ υπάρχουν και αυτοί που δεν είχαν ποτέ σχέσεις.

Με βάση την κοινωνική εικόνα που διαμορφώνεται στον τομέα αυτό, Ολλανδοί ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, εξέτασαν τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι προηγούμενες σχέσεις ενός ατόμου για τις μελλοντικές του σχέσεις.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα, δείχνουν ότι μετά από ένα χωρισμό ή ένα διαζύγιο, οι πιθανότητες νέου γάμου ή απλά συγκατοίκησης, μειώνονται. Ιδιαίτερα ένας προηγούμενος γάμος ή παιδιά που γεννήθηκαν εξαιτίας μιας προηγούμενης σχέσης, μειώνουν τις πιθανότητες και ελπίδες επιτυχίας μιας νέας σχέσης. Επιπρόσθετα οι ελπίδες για μια γυναίκα, είναι λιγότερες σε σύγκριση με τους άνδρες.

Μια πιθανή εξήγηση για την αρνητική επίδραση των προηγούμενων εμπειριών, μπορεί να είναι το ότι οι άνθρωποι γίνονται πολύ πιο προσεκτικοί μετά από ένα διαζύγιο.

Ας δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια την ανάλυση των ευρημάτων των Ολλανδών ερευνητών:

1. Πιθανότητες μιας νέας σχέσης, προηγούμενος γάμος και παιδιά

Οι ελπίδες για μια νέα σχέση, μειώνονται σημαντικά εάν υπάρχει προηγούμενος γάμος ή παιδιά από προηγούμενη σχέση. Παρά το γεγονός ότι οι χωρισμένοι ή οι διαζευγμένοι άνθρωποι επιθυμούν ακόμη εξίσου έντονα ένα ταίρι, εντούτοις έχουν ισχυρότερη προτίμηση για μια λιγότερο δεσμευτική μορφή σχέσης όπως για παράδειγμα να έχουν τη σχέση αλλά να ζουν ξεχωριστά ή να συγκατοικούν χωρίς όμως να προχωρούν σε γάμο.

Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν πάρει διαζύγιο, προτιμούν περισσότερο να μην συζούν με ένα σύντροφο. Αυτοί, που στην προηγούμενη σχέση συγκατοικούσαν μόνο, ακόμη επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. Οι προηγούμενες εμπειρίες διαζυγίου, επηρεάζουν πολύ βαθύτερα τις προτιμήσεις των γυναικών παρά εκείνες των ανδρών.

2. Επιλογή του ταιριού

Οι διαζευγμένοι άνδρες και γυναίκες, αρκετά συχνά έχουν ένα ταίρι που επίσης είναι διαζευγμένο. Το γεγονός αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την ηλικία των διαζευγμένων. Η ηλικία και το φύλο παίζουν ρόλο για την επόμενη σχέση.

Οι γυναίκες και οι πιο ηλικιωμένοι χωρίς εμπειρίες διαζυγίου, έχουν συχνότερα σύντροφο που είναι διαζευγμένος. Οι άντρες και οι νεότεροι χωρίς εμπειρίες διαζυγίου, έχουν με μεγαλύτερη συχνότητα, ένα νέο σύντροφο χωρίς προηγούμενο ιστορικό σχέσης.

3. Ξανά διαζύγιο

Οι προηγούμενες εμπειρίες, επηρεάζουν τις ελπίδες επιτυχίας της επόμενης σχέσης. Στοιχεία από τη Νορβηγία, δείχνουν ότι άνθρωποι που ήδη βίωσαν εμπειρία διαζυγίου, έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν ξανά διαζύγιο.

Μεταξύ αυτών που έχουν προηγούμενες εμπειρίες συγκατοίκησης και συνάπτουν ξανά νέα σχέση και συγκατοικούν, οι πιθανότητες διάλυσης της νέας σχέσης είναι οι ίδιες όπως σε ανθρώπους που συγκατοικούν για πρώτη φορά.

Μόλις παντρευτούν οι άνθρωποι που συγκατοικούν, οι πιθανότητες τους να διαζευχθούν, είναι λίγο χαμηλότερες από αυτές των ανθρώπων που παντρεύονται για πρώτη φορά.

Βλέπουμε λοιπόν ότι απαιτούνται σημαντικές έρευνες για να κατανοήσουμε καλά το νέο κοινωνικό πλαίσιο που δημιουργείται στην εποχή μας λόγω του μεγάλου αριθμού διαζυγίων και τη μορφή που παίρνει πλέον ένα σημαντικό ποσοστό των οικογενειών και νοικοκυριών.

Θα τονίσουμε τις διαφορές που πιθανότατα υπάρχουν σε διάφορες χώρες λόγω κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων. Τα ευρήματα που σας παρουσιάζουμε προέρχονται κυρίως από την Ολλανδία και Νορβηγία και δεν σημαίνει ότι σε άλλες χώρες ισχύουν τα ίδια.

Το σημαντικό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι ως κοινωνία, έχουμε υποχρέωση να μελετούμε και να καταλαβαίνουμε καλά τις νέες πραγματικότητες που διαμορφώνονται. Διότι μόνο έτσι θα μπορούμε να βοηθούμε, όσο το δυνατό καλύτερα τους συνανθρώπους μας όταν μας χρειάζονται.

  1. University of Utrecht, Netherlands 
  2. National Council on Family Relations  
  3. American Association for Marriage and Family Therapy  

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για παρόμοια θέματα: http://bit.ly/g0NUlx

www.medlook.net