Κακές συζυγικές σχέσεις: Ποιες οι συνέπειες για άνδρες και γυναίκες;

Η ποιότητα των σχέσεων στην έγγαμη ζωή θεωρείται πλέον ως ένας σημαντικός παράγοντας άγχους και στρες που επηρεάζει αρνητικά τη σωματική υγεία των συζύγων.

marriage Οι σύζυγοι με κακή ποιότητα έγγαμης ζωής, έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από στρες κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών. Αυτό θα μπορούσε να προκαλεί περισσότερες καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια, τόσο για τον άντρα όσο και για τη γυναίκα.

Αντίθετα με το τι ήταν αποδεχτό μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι η κακή συζυγική ζωή επηρεάζει εξίσου τους άνδρες και τις γυναίκες. Βρετανοί επιστήμονες, με βάση συμπεράσματα από πρόσφατη έρευνα τους, απορρίπτουν το μύθο ότι οι κακές συζυγικές σχέσεις επηρεάζουν αρνητικά, τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες.

Είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι η μεταφορά στο σπίτι του στρες που δημιουργείται και υπάρχει στο επαγγελματικό περιβάλλον, προκαλεί επιπρόσθετα προβλήματα στην οικογενειακή ζωή και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της έγγαμης ζωής.

Η έρευνα των Βρετανών επιστημόνων δείχνει ότι ισχύει και το αντίθετο. Δηλαδή η ένταση, το άγχος, το στρες, που πιθανόν να υπάρχει σε ένα ζευγάρι, μεταφέρεται από το σπίτι στη δουλειά.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η κακή ψυχολογική κατάσταση που πηγάζει από το σπίτι, έχει αρνητικές βιολογικές επιπτώσεις στον οργανισμό καθόλη τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου.

Τα συζυγικά προβλήματα μεταφέρονται στο χώρο εργασίας. Στις περιπτώσεις που αυτά διαρκούν μακροπρόθεσμα, τότε οι αρνητικές επιπτώσεις σε οργανικό επίπεδο, μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από έρευνα που έγινε σε 105 μεσήλικες δημόσιους υπάλληλους στο Λονδίνο. Διαπιστώθηκε ότι όσοι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν περισσότερα συζυγικά προβλήματα, είχαν πιο ψηλά επίπεδα στρες, ψηλότερη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση.

Οι διαταραχές ήσαν του ίδιου επιπέδου στους άνδρες και στις γυναίκες. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες επηρεάζονται σωματικά, στον ίδιο βαθμό από αρνητικές ψυχολογικές καταστάσεις που προκύπτουν λόγω προβλημάτων στις συζυγικές σχέσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει επισημανθεί πολλές φορές από τους επιστήμονες, η ύπαρξη επικίνδυνων συσχετισμών μεταξύ του στρες και μακροχρόνιων σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Το στρες έχει συσχετισθεί με τις 6 κυριότερες αιτίες θανάτου:

  1. Καρδιακές παθήσεις
  2. Καρκίνο
  3. Παθήσεις πνευμόνων
  4. Ατυχήματα
  5. Κίρρωση ήπατος
  6. Αυτοκτονία

Πιστεύουμε ότι η εν λόγω έρευνα συμβάλλει στην τεκμηρίωση του γεγονότος ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες της καθημερινής ζωής, έχουν επίδραση στις σωματικές, βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.

Οι κακές συζυγικές σχέσεις εκτός από την άσχημη ψυχολογική κατάσταση που προκαλούν, συσχετίζονται στον ίδιο βαθμό στους άνδρες και στις γυναίκες, με επιβλαβείς επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο.

www.medlook.net