Πώς οι γυναίκες μπορούν να αλλάξουν τους άντρες, ως κόρες, αδελφές, σύζυγοι ή ως συνάδελφοι τους

Έρευνες δείχνουν ότι η συμπεριφορά και η στάση των ανδρών μπορεί να αλλάξει χάρις στην στενή σχέση που μπορούν να αναπτύξουν με τις γυναίκες. Είτε αυτές ανήκουν στην οικογένεια τους:  αδελφές, σύζυγοι ή κόρες  είτε στην εργασία τους σαν συνάδελφοι. Και μάλιστα προς το καλύτερο ή και προς το χειρότερο.

mag-article

Οι άντρες διευθύνοντες σύμβουλοι σε επιχειρήσεις αμείβουν τους υπαλλήλους τους λιγότερο όταν κάνουν γιους ενώ οι ίδιοι αμείβονται περισσότερο. Αυτή όμως η τάση δεν ισχύει όταν κάνουν κόρες. Έτσι, οι άνδρες αυτοί με πρωτότοκες κόρες στην πράξη αμείβουν περισσότερο τους υπαλλήλους τους, δίνοντας μεγαλύτερες αυξήσεις στις γυναίκες υπαλλήλους.

Οι άνδρες που έχουν κόρες, επίσης, μεγαλώνουν λιγότερο προσκολλημένοι στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων: είναι λιγότερο πιθανό να συμφωνούν με την άποψη ότι “η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι” για παράδειγμα, και πιο πιθανό να συμφωνούν ότι και οι άνδρες θα πρέπει να πλένουν τα πιάτα και να κάνουν άλλες δουλειές στο σπίτι.

Όμως, όταν έχουν αδελφή, αντιστρέφεται η πιο πάνω τάση, κάνοντας τους άνδρες να υποστηρίζουν περισσότερο τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, να γίνονται πιο συντηρητικοί στις πολιτικές τους απόψεις και είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν δουλειές στο σπίτι.

Οι άνδρες παντρεμένοι με  γυναίκες που παραμένουν στο σπίτι κάνοντας οικιακές εργασίες, τείνουν να υποστηρίζουν την παραδοσιακή κατανομή της εργασίας μεταξύ των φύλων, και να υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που έχουν πολλές γυναίκες υπαλλήλους λειτουργούν λιγότερο ομαλά και δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον να εργάζονται σε επιχειρήσεις που διευθύνουν γυναίκες. Συγχρόνως, τις περισσότερες φορές αρνούνται την προαγωγή σε γυναίκες με προσόντα.

Από την άλλη μεριά, όταν εργάζονται οι άντρες μαζί με γυναίκες, μπορεί αυτό να ενθαρρύνει την ισότητα μέσα στο σπίτι. Έτσι, αυτοί οι άνδρες κάνουν περισσότερες δουλειές στο σπίτι, όταν πάνε από ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα – όπως οι κατασκευές ή τα εργοστάσια , προς ένα επάγγελμα όπου κυριαρχούν οι γυναίκες, όπως είναι οι νοσηλευτές και οι δάσκαλοι.

Όμως, οι μη παραδοσιακές επαγγελματικές καριέρες, δεν σημαίνουν πάντα μη παραδοσιακούς ρόλους στο σπίτι: οι άνδρες των οποίων οι γυναίκες τους κερδίζουν περισσότερα και έχουν μεγαλύτερο εισόδημα,  συνεισφέρουν λιγότερο στις οικιακές εργασίες, σε σχέση με τους άλλους άντρες (πιθανόν γιατί ενοχλούνται από αυτό).

Τελικά, το καλύτερο για τις γυναίκες που θέλουν να προοδεύσουν στην εργασία τους και συγχρόνως να μοιράζονται τις σπιτικές δουλειές είναι αυτή:

  • Να δουλεύουν με ένα άντρα διευθυντή με πολλές κόρες, καμιά αδελφή και σύζυγο που εργάζεται.
  • Επίσης, να παντρευτούν με ένα άντρα που δουλεύει μαζί με πολλές γυναίκες (πχ σε ένα σχολείο), ενώ πληρώνεται περισσότερο από αυτές.

Πηγή: theatlantic.com