Μόνο οι ρηχοί άνθρωποι λένε ότι γνωρίζουν τον εαυτό τους

«Γνώθι σαυτόν»: αυτή η ρήση που αποδίδεται στον Σωκράτη ήταν γραμμένη στην είσοδο του ναού των Δελφών και είχε στόχο να παροτρύνει τους επισκέπτες να γνωρίσουν τα .όρια της φύσης τους, καθώς και να μην επιδιώκουν όσα προορίζονταν μόνο για τους θεούς.

self-covering-your-eyes Η συνείδηση της άγνοιάς μας είναι απαραίτητη συνθήκη για να δημιουργηθεί η πραγματική σοφία. Ορισμένες συμβουλές για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας:

•    Να εξερευνούμε τον εσωτερικό μας κόσμο, όπου βρίσκονται όλα όσα χρειαζόμαστε για να ζήσουμε με πληρότητα.

•    Να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τους άλλους.

•    Να ζούμε έχοντας συνείδηση των πράξεών μας και των συνεπειών τους.

•    Να είμαστε συνεπείς στη φύση μας, χωρίς να προσπαθούμε να φαινόμαστε κάτι που δεν είμαστε.

Επίσης, αντί να δίνουμε σημασία στις επιφανειακές διαφορές που χρησιμεύουν μόνο για να μας απομακρύνουν, να βλέπουμε τα κοινά που έχουμε με τους άλλους: να ένα οικουμενικό μάθημα σοφίας που μας βοηθάει να πορευόμαστε στον κόσμο.