H φύση των προβλημάτων των σχέσεων

Τα ζευγάρια που έχουν στενές σχέσεις αντιμετωπίζουν μία πολύ ευρεία ακτίνα προβλημάτων:
pair.jpg
• Δυσκολίες  επικοινωνίας
•  Συγκρουόμενες ανάγκες, αποξένωση
•  Παράνομες σχέσεις
•  Σεξουαλικά προβλήματα
•  Συγκρούσεις γονέων
•  Αναγκαστικές αλλαγές ρόλου των φύλων
•  Βία
•  Κατάχρηση ουσιών
•  Ζήλεια / Κτητικότητα

Πολλοί αναφέρουν μία αίσθηση «μπερδέματος» που συσχετίζεται με μία αδυναμία να συζητήσουν ή να ξεκαθαρίσουν συγκεκριμένες πλευρές της σχέσης τους, καθώς και τις συναφείς διαφορές στη στάση, στις αξίες και στη συμπεριφορά που εκδηλώνονται από τους συντρόφους. Εμφανίζεται μία ποικιλία κυκλικών φαινομένων, που βιώνονται σαν καταστρεπτικές για τις υπόλοιπες σχέσεις.

Οι σύντροφοι παρουσιάζουν τις «ανυπόφορες αλλά αναπόφευκτες» καταστάσεις στις σχέσεις τους. Ορισμένοι ζητούν βοήθεια για να διατηρήσουν την προσωπική ακεραιότητα τους όταν τερματίζουν μία σχέση. Πολλοί που έχουν «καλές» σχέσεις αντιμετωπίζουν πιο μακροχρόνιες προκλήσεις, καθώς οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των συντρόφων μεταβάλλονται προοδευτικά. Άλλες σχέσεις αποσταθεροποιούνται από έλλειψη επιρροής μιας θρησκευτικής ηθικότητας ή ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που θέτει κανόνες στη συμπεριφορά. Όσοι κάνουν μία πρώτη ή καινούργια σχέση ίσως ζητήσουν υποστήριξη, καθώς αγωνίζονται να ορίσουν το σκοπό και τα όρια της, καθώς επίσης την αναμενόμενη ανταμοιβή και τις υποχρεώσεις.

Οι σχέσεις των ζευγαριών δεσμεύουν τους συντρόφους σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης τους. Συνεπώς, οι σχέσεις των χωρισμένων ζευγαριών μπορεί να εμφανίζονται σαν φιλοσοφικές διαμάχες, ηθικά διλήμματα, παράδοξα, συναισθηματικά χάσματα, σωματικές ασθένειες ή συγκρούσεις απειλητικές για τη ζωή. θεωρητικά βρίσκονται μεταξύ των πλέον στρεσογόνων εμπειριών των ενηλίκων και μπορεί να περιλαμβάνουν έντονα συναισθήματα, διαταραγμένες ψυχικές καταστάσεις και μία ολόκληρη ποικιλία σωματικών παθήσεων. Ειδικότερα, η κλινική κατάθλιψη είναι μία κοινή συνέπεια των προβλημάτων στις σχέσεις, αλλά και καθοριστικός παράγοντας. H αυτοκτονία και ο φόνος του συντρόφου ή/και των παιδιών ίσως να συνδέονται επίσης με όλα αυτά.whatmenwantfromwomen.jpg

Άτομα και ζευγάρια καταφεύγουν στην συμβουλευτική για προγαμιαίες σχέσεις, για σεξουαλικά προβλήματα, για στειρότητα, για πένθος, για διαζύγια

Προέλευση

Οι ρίζες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύντροφοι στις σχέσεις τους βρίσκονται στις ουσιώδεις ιδιότητες αυτών των σχέσεων. H προσκόλληση, η εξάρτηση, η οικειότητα, η σεξουαλική επαφή, η αποκλειστικότητα, η ανατροφή και τα ασύγχρονα στάδια ατομικής ζωής προσφέρουν τόσες απειλές όσο και πλεονεκτήματα στους συντρόφους, καθώς τα άτομα αγωνίζονται να βρουν μία ισορροπία μεταξύ των προσωπικών αναγκών και των σχέσεων τους.

H οικογένεια, πολιτιστικά και κοινωνικοοικονομικά πλαίσια, στα οποία βιώνονται οι σχέσεις του ζευγαριού, μπορεί να ενισχύσουν ή να εξαφανίσουν την ανοχή των συντρόφων στο άγχος και την ικανότητα τους να λύνουν τα προβλήματα. Ωστόσο, αυτό που προσδιορίζει αν οι δυσκολίες μετατρέπονται σε προβλήματα είναι η φύση της αυτοπεριγραφής των συντρόφων και οι εικόνες που έχουν για το προτιμώμενο είδος σχέσης. Υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες προβλημάτων στις σχέσεις, αλλά το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε μία αποτελεί μοναδική συνέπεια του συνόλου των θεμάτων που προέρχονται από κάθε σύντροφο ατομικά, λόγω των δυναμικών που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τους και λόγω των πολλών εξωτερικών επιρροών που σχηματοποιούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Έτσι μπορούν να αναγνωριστούν και από τους δύο συντρόφους ή και μόνο από τον έναν. Επιπλέον, υπάρχουν ουσιαστικές αποδείξεις ότι σημαντιές δυσλειτουργικές πλευρές των σχέσεων του ζευγαριού μπορεί να μην αναγνωριστούν από κανέναν από τους συντρόφους. Av και «δεν αποτελούν πρόβλημα» για το ζευγάρι, αυτά τα χαρακτηριστικά σχέσεων συνήθως βρίσκονται στη βάση προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους συντρόφους.

couple2.jpgH συμβουλευτική στα προβλήματα σχέσεων

H συμβουλευτική των προβλημάτων σχέσεων περιλαμβάνει μια τόσο μεγάλη ποικιλία θεμάτων, ώστε έχουν εξελιχθεί πολλές εξειδικευμένες υπηρεσίες. Άτομα και ζεύγη καταφεύγουν σε συμβουλευτική για προγαμιαίες σχέσεις, για σεξουαλικά προβλήματα, για στειρότητα, για πένθος, για διαζύγια και για προβλήματα που αφορούν σε δεύτερες και επόμενες σχέσεις.

Οι περισσότεροι από εκείνους που ζητούν βοήθεια στις σχέσεις τους αναφέρονται σε έναν συνδυασμό θεμάτων που εντείνουν το πρόβλημα τους. Όταν αξιολογηθεί κάποιο πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε αν ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι χρησιμοποιούν ήδη, ή χρειάζονται, τις υπηρεσίες άλλων ειδικών συμβούλων. H αρχική επαφή με κάποιον σύμβουλο ίσως είναι προς όφελος του πελάτη, επιβεβαιώνοντας μία συνεχιζόμενη προτεραιότητα στη χρήση και άλλων ειδικών υπηρεσιών ή βοηθώντας τους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές. Υπάρχουν στοιχεία ότι οι υπηρεσίες συμβούλων σχέσεων με επίσκεψη ή τηλεφώνημα χρησιμοποιούνται συχνά από πελάτες γι’ αυτό το σκοπό.

Ο σύμβουλος σχέσεων μπορεί να παίξει ρόλο παρόμοιο με εκείνον ενός γενικού ιατρού και να χρησιμοποιήσει παρόμοιες δεξιότητες για να προσδιορίσει τα όρια εντός των οποίων χρησιμοποιούνται οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις, καθώς επίσης στην καταλληλότητα και τον χρόνο βοήθειας από άλλους ειδικούς.

ta_epikoinoniaka_lathi_mias_suntrofikis_sxesis_3.jpgH συμβουλευτική μπορεί να έχει τη μορφή συνεδρίας, με επικέντρωση στις σχέσεις του ενός ή και των δύο συντρόφων. H φύση και η διάρκεια της συμβουλευτικής μπορεί να προσδιοριστεί γενικά από τον θεωρητικό προσανατολισμό και τις στρατηγικές που προτιμά ο σύμβουλος. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός συμβούλων σχέσεων έχουν αναπτύξει την ικανότητα να προσφέρουν μια ποικιλία παρεμβάσεων και να χρησιμοποιούν τις αντιλήψεις, τους στόχους και τις προτιμήσεις των πελατών, καθώς και τις δικές τους αξιολογήσεις, όταν ετοιμάζουν ένα θεραπευτικό συμβόλαιο.

Γενικά, το βάθος και η διάρκεια της συμβουλευτικής μπορεί να συσχετιστεί με τον βαθμό, στον οποίο η λύση του προβλήματος περιλαμβάνει την αλλαγή του εσωτερικού κόσμου των συντρόφων. H βραχεία, δυναμική θεραπεία μπορεί να προκαλέσει ριζική εσωτερική αλλαγή και να προσφέρει στο ζεύγος ένα σημείο εκκίνησης για περαιτέρω δική τους εργασία, που θα εδραιώσει νέα πρότυπα σχέσεων. H βραχεία, εστιασμένη θεραπεία μπορεί να λύσει προβλήματα που ίσως διαφορετικά συσσωρευτούν και απειλήσουν την επιβίωση μιας σχέσης. Πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις είναι κατάλληλες όταν ασχολούμαστε με την προοπτική ή τις επιπτώσεις σημαντικών εμπειριών και γεγονότων της ζωής. Βοηθούν επίσης τους συντρόφους που είναι διατεθειμένοι να εργαστούν πιο αυθόρμητα και να βρουν την ευκαιρία να διερευνήσουν και να αφομοιώσουν μέσα στη σχέση τα τραύματα της παιδικής ηλικίας ή τις ρίζες των επίμονων και καταστρεπτικών προτύπων αλληλεπίδρασης.

Συγγραφέας: Derek Hill