Η προσέγγιση με άλλους ανθρώπους

 Πόσο “μέσα” πέφτετε στις κοινωνικές σας σχέσεις; Στις καθημερινές επαφές με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον θέλουμε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσουμε ένα άτομο, αλλά και να μπορούμε να προβλέψουμε τις αντιδράσεις του. Για να το επιτύχουμε απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουμε την ικανότητα διαμόρφωσης σωστών εντυπώσεων ή που να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα.

isolation_2.jpgΩστόσο, πολλές φορές στην προσπάθειά μας να αντιληφθούμε ποιος πραγματικά είναι το άλλο άτομο, βγάζουμε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Μερικά από αυτά είναι τα εξής:

1. Συνήθως, υποθέτουμε, ότι ένα άτομο θα συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο κάτω από όλες τις συνθήκες και παραβλέπουμε περιστασιακές αιτίες που μπορεί να αλλάξουν τη συμπεριφορά του κάποια δεδομένη στιγμή.

2. Καταβάλλουμε προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη εικόνα του άλλου, θεωρώντας, ότι όλα τα θετικά στοιχεία συμβαδίζουν. Έτσι, δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε, ότι το άτομο που έχουμε απέναντί μας ενδέχεται να συνδυάζει διάφορα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα μπορεί να είναι έξυπνος, αλλά και τεμπέλης, νευρωτικός, αλλά και γενναιόδωρος.

3. Επηρεαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό από τις πρώτες εντυπώσεις, ιδιαίτερα από την εξωτερική εμφάνιση και δημιουργούμε τα αντίστοιχα στερεότυπα.

4. Τα αρνητικά στοιχεία, συνήθως, μας επηρεάζουν περισσότερο από τα θετικά.

5. Διαπράττουμε σφάλματα που προκύπτουν από γενικεύσεις και κατηγοριοποιήσεις, όπως για παράδειγμα η αντίληψη, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι επιθετικοί, ανάξιοι, ψεύτες.

6. Τέλος, θεωρούμε, κοινωνικά ανεπαρκείς τους ανθρώπους εκείνους που δεν παρατηρούν αρκετά και δεν ενδιαφέρονται τόσο όσο θα έπρεπε για τους υπόλοιπους.