Οι δεξιότητες ενός επιτυχημένου ηγέτη

Είναι πολύ σημαντικό τα άτομα που κατέχουν θέσεις εξουσίας, να γνωρίζουν πώς μπορούν να την διαχειριστούν. Μελέτες και έρευνες επιβεβαιώνουν, πώς τα άτομα που έχουν ηγετικές θέσεις, θα πρέπει να έχουν

 • Ειλικρίνεια
 • Καλή επικοινωνία
 • Δέσμευση
 • Εμπιστοσύνη
 • Ικανότητα υποκίνησης ανθρώπων

  meryl

  Επίσης,

  Να οργανώνουν συχνά meetings, στα όποια θα είναι επικεφαλής. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία να ακουστούν οι απόψεις και οι γνώμες όλων. Κάποιοι μπορούν να εκφράσουν τυχόν παράπονα ή προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίζουν. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν πιο ισχυροί δεσμοί μεταξύ των συνάδελφων και να κυριαρχήσει το ομαδικό πνεύμα.

  •Να κατέχουν τη δεξιότητα της Ενεργητικής Ακρόασης. Είναι ίσως από τις πιο σημαντικές. Τι σημαίνει; Είναι η ικανότητα που έχει κάποιος να μπαίνει στη θέση του άλλου, να τον αποδέχεται και να τον ακούει με αληθινή κατανόηση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να καταλάβει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του άλλου, τα δυνατά του σημεία, ποιες είναι οι αδυναμίες του και να το βοηθήσει να αναδείξει τον καλύτερο του εαυτό.

  •Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί απειλές, προσβολές και άλλες μη αποτελεσματικές μεθόδους όταν θέλει να κάνει κάποια υπόδειξη.

  •Είναι πολύ σημαντικό να βλέπει και να ξεχωρίζει τα δυνατά σημεία κάθε ομάδας. Ενισχύοντας τα μπορεί να επιτύχει ένα άριστο συνολικό αποτέλεσμα.

  •Να επιλύει τις συγκρούσεις αναγκών, τις διαφωνίες ή τις παρεξηγήσεις με τρόπο κοινά αποδεκτό και από τις δύο πλευρές.

  •Να γνωρίζει και να μην χρησιμοποιεί τα εμπόδια επικοινωνίας στις διαπροσωπικές του επαφές. Μερικά από αυτά είναι, κριτική, ειρωνεία, ταμπέλες, υπερτίμηση ή υποτίμηση μια κατάσταση ή ενός προβλήματός.

  Δυστυχώς, όταν ένα άτομο αναλαμβάνει την εξουσία δεν έχει γνώση των αρμοδιοτήτων του αλλά και του τρόπου που πρέπει να συμπεριφέρεται. Κατά συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα στη σχέση με τους συναδέλφους που επηρεάζουν την απόδοση του καθένα αλλά το σύνολο της εταιρείας

  Πηγή