Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας: Στην Ελλάδα η χαρά αγνοείται

Στην Ελλάδα η χαρά αγνοείται αλλά οι απώλειες δεν αποδίδονται μόνο στην οικονομία αλλά και στην κατάρρευση των κοινωνικών θεσμών. Έτσι, η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη πτώση των επιπέδων ευτυχίας στα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δείχνει η εφετινή Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας.

hands-1

Ευτυχισμένες χώρες είναι εκείνες όπου παρατηρείται μια υγιής ισορροπία ευημερίας, όπως συνηθίζεται να μετριέται αυτή, και κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή ένας υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης στην κοινωνία, χαμηλό ποσοστό ανισότητας και εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.

Οι σκανδιναβικές χώρες είναι οι πιο ευτυχείς, σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας για το 2017, την οποία συντάσσει το Δίκτυο Βιώσιμων Αναπτυξιακών Λύσεων (SDSN), μια παγκόσμια πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2012.

Η κατάταξη βασίζεται σε έξι παράγοντες: στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στο προσδόκιμο υγιούς ζωής, στην κοινωνική στήριξη, στην ελευθερία, στη γενναιοδωρία και στην απουσία διαφθοράς στην κυβέρνηση ή τις επιχειρήσεις.

“Οι χώρες που βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης κατά κανόνα έχουν χαμηλή βαθμολογία και στους έξι αυτούς παράγοντες”, αναφέρεται στην έκθεση, η οποία συντάχθηκε με τη βοήθεια του Ιδρύματος Ernesto Illy.

GreeceΗ έκθεση δίνει σημασία στη δραματική πτώση της Ελλάδας, στην οποία «η απώλειες ήταν πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με ό,τι θα μπορούσε να εξηγηθεί άμεσα από τις οικονομικές συνέπειες». Η περίπτωση της Ελλάδας, λένε οι συντάκτες, ενισχύει την άποψη ότι η πτώση της ευτυχίας μπορεί να έλθει ως αποτέλεσμα της «κατάρρευσης των κοινωνικών θεσμών» και της «διάβρωσης του κοινωνικού ιστού».

Ένδειξη που συνηγορεί σε αυτή την άποψη είναι το γεγονός ότι η Ιρλανδία και η Ισλανδία, χώρες που επλήγησαν από την κρίση, δεν εμφάνισαν σημαντική υποχώρηση στα επίπεδα ευτυχίας. Σε κάθε περίπτωση, το SDSN θεωρεί ότι η έκθεση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση οικονομικών και άλλων πολιτικών από τη διεθνή κοινότητα.

ΑΠΕ