Νικηφόρος Βρεττάκος: Το παιδί με τη σάλπιγγα

Αν μπορούσες να ακουστείς

θα σου έδινα την Ψυχή μου

να την πας ως την άκρη του Κόσμου.

Να την κάνεις περιπατητικό αστέρι,

ή ξύλα αναμμένα για τα Χριστούγεννα

στο τζάκι του Νέγρου,

ή του Έλληνα χωρικού.

Jack_Iakovidis

Να την κάμεις ανθισμένη μηλιά

στα παράθυρα των φυλακισμένων..

Εγώ μπορεί να μην υπάρχω ως αύριο.

Αν μπορούσες να ακουστείς

θα σου έδινα την Ψυχή μου

να την κάνεις τις νύχτες

ορατές νότες, έγχρωμες,

στον αέρα του κόσμου…

Να την κάνεις αγάπη!ρε