Ο καλύτερος ψυχολόγος που θα μπορούσαμε να έχουμε είναι ο εαυτός μας

Η αναζήτηση του τέλειου ψυχολόγου μπορεί να μοιάζει τόσο σημαντική και δύσκολη υπόθεση όσο η εξεύρεση ενός συντρόφου. Μια μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευμένων ψυχολόγων έναντι της αυτοβοήθειας, ωστόσο, δείχνει ότι οι ψυχολόγοι ίσως και να μην είναι τόσο σημαντικοί όσο φαίνονται.

12-Myths-About-Relationships

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Robert King, καθηγητή ψυχολογίας στην Αυστραλία, αξιολόγησαν τα αποτελέσματα 723 ασθενών που έλαβαν θεραπεία για μια ποικιλία συνθηκών ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του άγχους, του PTSD, του OCD και της κατάθλιψης.

Και οι 15 μελέτες αφορούσαν μια μορφή θεραπείας της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας (CBT) και τα αποτελέσματα των ασθενών αξιολογήθηκαν από διάφορες διαγνωστικές κλίμακες ψυχικής υγείας, και όχι από την αυτοαξιολόγηση.

Σε αντίθεση με την υπόθεση των ερευνητών ότι οι θεραπευτές θα παρείχαν ισχυρότερα αποτελέσματα (αν και με μεγαλύτερη μεταβλητότητα), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ψυχολόγοι δεν ήταν ούτε πιο αποτελεσματικοί ούτε πιο μεταβλητοί από τις επιλογές αυτοβοήθειας.

psychotherapistΧαρακτηριστικά σημειώνουν:

«Δεν διαπιστώσαμε διαφορά στο ποσοστό ολοκλήρωσης της θεραπείας και στην ευρεία ισοδυναμία των αποτελεσμάτων της θεραπείας για τους συμμετέχοντες που αντιμετωπίστηκαν μέσω της αυτοβοήθειας και των συμμετεχόντων που αντιμετωπίστηκαν μέσω ενός ψυχολόγου. Επίσης, σε αντίθεση με τις προσδοκίες μας, διαπιστώσαμε ότι η μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων ήταν σε γενικές γραμμές ισοδύναμη, υποδηλώνοντας ότι οι διαφορές στην αποτελεσματικότητα των μεμονωμένων θεραπευτών δεν ήταν επαρκείς για να καταστήσουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα πιο μεταβλητά όταν συμμετείχε κάποιος θεραπευτής ».

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ψυχολόγοι δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της θεραπείας. «Ένα μέγεθος αποτελέσματος του μεγέθους που βρέθηκε εδώ σημαίνει ότι η καλύτερη εκτίμηση του αποτελέσματος της παρουσίας ή της απουσίας ενός θεραπευτή υποδηλώνει ότι αυτή η μεταβλητή αντιπροσωπεύει <1% της διακύμανσης της έκβασης», γράφουν οι ερευνητές.

Υπάρχουν μερικές προειδοποιήσεις. Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτοβοήθειας αφορούσαν κάποια επαφή με έναν επαγγελματία, όπως μια διοικητική επαφή ή μια υποστήριξη από έναν ψυχολόγο, για να βεβαιωθούν ότι η αυτοβοήθεια έγινε σωστά. Θα μπορούσε να είναι ότι ακόμη και αυτή η σύντομη αλληλεπίδραση φέρνει αλλαγή σαν αποτέλεσμα μιας θεραπείας.

Επίσης, οι μελέτες επικεντρώθηκαν σε μια συγκεκριμένη μορφή θεραπείας, γνωστικές τεχνικές συμπεριφοριστικής θεραπείας, και διεξήχθησαν για περιορισμένες χρονικές περιόδους. Οι ψυχολόγοι μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για να εξερευνήσουν ένα ευρύτερο φάσμα θεραπευτικών επιλογών και για να αποτελέσουν πηγή συμβουλών σε μακρά χρονικά διαστήματα, όπου οι ασθενείς μπορεί να μην έχουν το κίνητρο να κάνουν εθελοντική θεραπεία αυτοβοήθειας.

Έτσι, τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι μπορούμε όλοι να καταργήσουμε τους ψυχολόγους  και να αγοράσουμε ένα (πολύ φθηνότερο) βιβλίο αυτοθεραπείας. Αλλά, όπως γράφουν οι ερευνητές, η πρόταση βασίζεται στο γεγονός ότι η αυτοβοήθεια «έχει σημαντικές δυνατότητες ως παρέμβαση πρώτης γραμμής». Για όσους δεν μπορούν να πάνε αμέσως σε κάποιο ιατρό θεραπείας, οι ασκήσεις αυτοθεραπείας γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας  CBT, μπορούν να έχουν ένα επίσης ισχυρό αποτέλεσμα.

Πηγή