Εσωστρεφείς, εξωστρεφείς και αμφιστρεφείς στον εργασιακό χώρο

Πολλές φορές η καθημερινότητά μας χρωματίζεται ανάλογα με τη διάθεση και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. Έτσι και στον εργασιακό τομέα, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική μας εξέλιξη. Οι εσωστρεφείς άνθρωποι απορροφούν διαφορετικά τα μηνύματα σε σχέση με τους εξωστρεφείς. Κάπου στη μέση, οι αμφιστρεφείς ισορροπούν ανάμεσα στους δύο πόλους εκδηλώνοντας πολλά χαρακτηριστικά και των δύο.

extro-intro-ambivert

Η αποδοτικότητα των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον κρίνεται πολύ σημαντική τόσο για τη σταδιοδρομία των υπαλλήλων, όσο και για την πορεία της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι που βιώνουν μία πιο οικεία εργασιακή εμπειρία εμφανίζονται συχνά πιο αποδοτικοί, καθώς απολαμβάνουν τη δουλειά τους. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εργαζομένων καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το εργασιακό περιβάλλον, τους συναδέλφους τους, καθώς και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Οι εσωστρεφείς άνθρωποι γενικά επεξεργάζονται πολύ τις πληροφορίες που δέχονται και υποβάλλονται σε μία πιο «αργή» διαδικασία ανάλυσης, γεγονός που τους οδηγεί στη διατύπωση λεπτομερών και αποτελεσματικών σχεδίων. Επιπλέον, χρειάζονται περισσότερο προσωπικό χρόνο για να επανακτήσουν πνευματικές δυνάμεις και να σκεφτούν δημιουργικά, με αποτέλεσμα να θεωρούνται ντροπαλοί ή αντικοινωνικοί. Συχνά φαίνονται λιγότερο αποδοτικοί από τους εξωστρεφείς, καθώς οι δεύτεροι απαντούν πιο γρήγορα, προσφέροντας πολλές διαφορετικές προοπτικές και λύσεις. Καλό είναι οι εργοδότες να δίνουν χώρο στους εσωστρεφείς ούτως ώστε να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα και έτσι να εργάζονται αποτελεσματικά.

Οι εξωστρεφείς άνθρωποι, αδράττουν την οποιαδήποτε ευκαιρία τους που παρουσιάζεται και γι’ αυτό θεωρούνται γεννημένοι ηγέτες. Αλληλεπιδρούν πολύ καλά με τους συναδέλφους τους και θρέφουν τη σκέψη τους μέσα από την επαφή τους με τον άλλο κόσμο. Οι εξωστρεφείς άνθρωποι είναι συχνά καλοί ομιλητές και πολύ άνετοι. Μ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργούν ένα θετικό σιγουριάς ανάμεσα σε αυτούς και τους συναδέλφους τους, είτε αυτοί είναι υπάλληλοί τους, είτε είναι εργοδότες τους. Γι’ αυτό το λόγο, οι εξωστρεφείς χρειάζονται την απαραίτητη ανεξαρτησία και ελευθερία για να εκφραστούν καθώς και την επιβράβευση.

Τις περισσότερες φορές, η έμφυτη ροπή των εξωστρεφών προς την εξουσία οδηγεί εσφαλμένα τους εσωστρεφείς χαρακτήρες στις θέσεις των εκτελεστικών οργάνων. Ωστόσο, οι εσωστρεφείς παρόλο που εξωτερικεύονται λιγότερο έντονα και δεν εκδηλώνουν τόσο εύκολα πρωτοβουλία, είναι εξαιρετικοί στο να ακούν τους άλλους και να «εκμεταλλεύονται» τις ιδέες τους αποτελεσματικά, ενώ διαθέτουν εξαιρετική παρατηρητικότητα. Αυτά είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για έναν ηγέτη.

Τα 2/3 περίπου των ενηλίκων παγκοσμίως ανήκουν στην κατηγορία των αμφιστρεφών, δηλαδή σε αυτούς που εκδηλώνουν τόσο εσωστρεφή όσο και εξωστρεφή χαρακτηριστικά. Η ισορροπία αυτή ανάμεσα στα δύο άκρα καθιστά αυτούς τους ανθρώπους εξαιρετικά προσαρμοστικούς στον εργασιακό τομέα. Μπορούν να χρησιμοποιούν και να εκδηλώνουν κατάλληλα τις πτυχές της προσωπικότητάς τους που κρίνεται πιο συμβατή με οτιδήποτε τους ανατίθεται. Επομένως, είναι πιο εύκολο να δουλέψουν σε πολλά διαφορετικά πόστα με την ίδια επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς το άτομο παρουσιάζει τον εαυτό του στους άλλους και τα βιώματα είναι αυτά που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά αυτά.

Πηγή