γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία

Γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία

Η Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (CBT) που αναπτύχθηκε από τον Δρ Aaron Beck είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία ο θεραπευτής και ο ασθενής συνεργάζονται ως ομάδα για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων. Οι θεραπευτές χρησιμοποιούν το γνωσιακό μοντέλο για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους με την αλλαγή στις σκέψεις, στη συμπεριφορά, και στις συναισθηματικές αντιδράσεις τους. [...]