Η βία στα σχολεία είναι ενάντια στα δικαιώματα των παιδιών

Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβούλιου της Ευρώπης διακηρύσσει με απόφαση της ότι η σχολική βία συμβάλλει στην παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και υποστηρίζει ότι, η εκπαιδευτική λειτουργία στα σχολεία, θα μπορεί να θεωρείται αξιόπιστη μόνον όταν προσφέρει θετικά πρότυπα συμπεριφοράς στα παιδιά.

angry.jpgΗ Επιτροπή διευκρινίζει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος Pestalozzi, που προωθείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για τη διά βίου κατάρτιση των επαγγελματιών στην εκπαίδευση, έχει ήδη ξεκινήσει μία πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, για την εκπόνηση ενός ενιαίου προγράμματος για την πρόληψη της βίας στα σχολεία, που στόχο έχει να καταστήσει ασφαλή χώρο το σχολικό περιβάλλον, όπου όλοι θα μπορούν να ζήσουν, να εργασθούν, να μάθουν και να παίζουν δίχως φόβο.

Στην απόφαση της Επιτροπής υπενθυμίζεται ότι, μετά την υψηλού επιπέδου συνάντηση εμπειρογνωμόνων, που έγινε στο Όσλο τον Ιούνιο του 2011, διατυπώθηκαν μία σειρά από συστάσεις προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, για τη βελτίωση των δράσεων κατά της βίας στα σχολεία.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η Επιτροπή στη σεξουαλική βία, που εμφανίζεται συχνά στα σχολεία και τονίζει ότι, για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου, χρειάζεται να δίνονται στα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλες εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν τους κινδύνους από την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.

ΑΠΕ