5 βασικές δεξιότητες κριτικής σκέψης για την εργασία

Οι δεξιότητες της κριτικής σκέψης σάς επιτρέπουν να κατανοείτε και να αντιμετωπίζετε καταστάσεις βάσει όλων των διαθέσιμων γεγονότων και πληροφοριών. Συνήθως, η χρήση της κριτικής σκέψης στην εργασία σας περιλαμβάνει την επεξεργασία και οργάνωση γεγονότων, δεδομένων και άλλων πληροφοριών για τον καθορισμό ενός προβλήματος και την ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων του.

08_V2B

 

Τι είναι όμως η κριτική σκέψη;

Η κριτική σκέψη είναι η πράξη της ανάλυσης των γεγονότων για την πλήρη κατανόηση ενός προβλήματος ή θέματος. Η διαδικασία τώρα της κριτικής σκέψης περιλαμβάνει συνήθως βήματα όπως η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων, η υποβολή προσεκτικών ερωτήσεων και η ανάλυση πιθανών λύσεων.

Για παράδειγμα, εάν έχετε την ευθύνη των εργαζομένων σε μία δουλειά και πρέπει να επιλύσετε μία σύγκρουση μεταξύ δύο υπαλλήλων, θα χρησιμοποιήσετε κριτική σκέψη για να κατανοήσετε τη φύση της σύγκρουσης και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την επίλυσή της.

Ακολουθούν τι μπορείτε να κάνετε όταν χρησιμοποιείτε κριτική σκέψη για επίλυση προβλημάτων στην εργασία:

 • Προσδιορίστε το πρόβλημα που ανέκυψε
 • Δημιουργήστε συμπεράσματα γιατί να υπάρχει το πρόβλημα και πώς μπορεί να επιλυθεί
 • Συλλέξτε πληροφορίες ή δεδομένα για το ζήτημα μέσω έρευνας που θα κάνετε
 • Οργανώστε και ταξινομήστε δεδομένα και ευρήματα
 • Αναπτύξτε και εκτελέστε λύσεις
 • Αναλύστε ποιές λύσεις λειτούργησαν ή γιατί δεν λειτούργησαν
 • Προσδιορίστε τρόπους βελτίωσης της λύσης

Το να είσαι αντικειμενικός είναι ένα θεμελιώδες μέρος της κριτικής σκέψης. Αυτό σημαίνει ανάλυση του προβλήματος χωρίς να επιτρέπεται η προσωπική προκατάληψη, τα συναισθήματα ή οι υποθέσεις που μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το σκέφτεστε. Αντιθέτως, ένας σοβαρός κριτικός στοχαστής θα αναλύσει το πρόβλημα μόνο βάσει του πλαισίου και των γεγονότων που συλλέγονται μετά από διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα, χωρίς να προσθέτει τις προσωπικές του προκαταλήψεις.

Οι δεξιότητες της κριτικής σκέψης είναι απαραίτητες σε κάθε κλάδο και σε κάθε επίπεδο σταδιοδρομίας, από τους πιο απλούς εργαζόμενους έως τα ανώτερα στελέχη. Οι καλοί κριτικοί στοχαστές μπορούν να εργαστούν τόσο ανεξάρτητα, όσο και με άλλους για την επίλυση προβλημάτων. Θέματα όπως η αναποτελεσματικότητα της διαδικασίας, η διαχείριση ή τα οικονομικά μπορούν να βελτιωθούν χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη. Εξαιτίας αυτού, οι εργοδότες εκτιμούν και αναζητούν υποψηφίους που επιδεικνύουν ισχυρές δεξιότητες κριτικής σκέψης.

Πέντε σημαντικές δεξιότητες κριτικής σκέψης

 1. Παρατήρηση
 2. Ανάλυση
 3. Συμπέρασμα
 4. Επικοινωνία
 5. Επίλυση προβλήματος

1. Παρατήρηση

Οι δεξιότητες παρατήρησης είναι το σημείο εκκίνησης της κριτικής σκέψης. Οι άνθρωποι που είναι προσεκτικοί μπορούν γρήγορα να εντοπίσουν ένα νέο πρόβλημα. Οι έχοντες ικανότητα  στην παρατήρηση είναι επίσης ικανοί να κατανοήσουν γιατί κάτι μπορεί να είναι πρόβλημα. Μπορεί ακόμη και να είναι σε θέση να προβλέψουν πότε μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα προτού συμβεί με βάση την εμπειρία τους.

Βελτιώστε τις δεξιότητες παρατήρησής σας επιβραδύνοντας τον ρυθμό επεξεργασίας πληροφοριών και εκπαιδεύστε τον εαυτό σας για να δίνετε μεγαλύτερη προσοχή στο περιβάλλον σας. Μπορείτε να εξασκήσετε τεχνικές συνειδητοποίησης , να ακούτε ενεργά κατά τη διάρκεια ή και εκτός της εργασίας για να εξετάσετε διεξοδικά τι ακούτε ή βλέπετε. Στη συνέχεια, σκεφτείτε εάν παρατηρήσετε τάσεις συμπεριφοράς, συναλλαγών ή δεδομένων που μπορεί να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε την ομάδα σας.

Αυτό έχει να κάνει με την επαγωγική συλλογιστική, που είναι μια μέθοδος λογικής σκέψης που συνδυάζει τις παρατηρήσεις με τις βιωματικές πληροφορίες για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Όταν μπορείτε να δείτε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων και να συντάξετε γενικά συμπεράσματα με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις από προηγούμενες εμπειρίες, χρησιμοποιείτε επαγωγική συλλογιστική.

Για παράδειγμα, αν ελέγξετε τις πληροφορίες πληθυσμού μιας πόλης τα τελευταία 15 χρόνια, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι ο πληθυσμός έχει αυξηθεί με σταθερό ρυθμό. Εάν θέλετε να προβλέψετε ποιος θα είναι ο πληθυσμός σε πέντε χρόνια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία αυτά ή τις πληροφορίες που πρέπει να πάρετε για να τον εκτιμήσετε.

2. Ανάλυση

Μόλις εντοπιστεί ένα πρόβλημα, οι δεξιότητες της ανάλυσης καθίστανται απαραίτητες. Η ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής αξιολόγησης μιας κατάστασης περιλαμβάνει τη γνώση των γεγονότων, των δεδομένων ή των πληροφοριών σχετικά με το πρόβλημα και όλα αυτά είναι σημαντικά. Περιλαμβάνει επίσης συχνά τη συλλογή αμερόληπτης έρευνας, την υποβολή σχετικών ερωτήσεων σχετικά με τα δεδομένα για να διασφαλιστεί ότι είναι ακριβή και την αξιολόγηση των ευρημάτων αντικειμενικά.

Βελτιώστε λοιπόν τις αναλυτικές σας δεξιότητες , λαμβάνοντας νέες εμπειρίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαβάσετε ένα βιβλίο σχετικά με μια ιδέα που δεν γνωρίζετε ή να παρακολουθήσετε ένα διαδικτυακό μάθημα μαθηματικών για να ωθήσετε τον εαυτό σας να σκεφτεί με νέους τρόπους και να σκεφτεί νέες ιδέες. Κάτι τέτοιο μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τις δεξιότητες για να ερμηνεύσετε νέες πληροφορίες και να λάβετε ορθολογικές αποφάσεις βάσει ορθής ανάλυσης.

 • Οι αναλυτικές δεξιότητες είναι βασικές δεξιότητες που σας βοηθούν να εντοπίσετε και να λύσετε πολύπλοκα προβλήματα. Σας επιτρέπουν να παρατηρήσετε, να ερευνήσετε και να ερμηνεύσετε ένα θέμα προκειμένου να αναπτύξετε πολύπλοκες ιδέες και λύσεις.
 • Οι αναλυτικές δεξιότητες περιλαμβάνουν κριτική σκέψη, ανάλυση δεδομένων, έρευνα και επικοινωνία.

3. Συμπέρασμα

Το συμπέρασμα είναι μια ικανότητα που περιλαμβάνει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγετε και μπορεί να απαιτεί να έχετε τεχνικές ή ειδικές για τη βιομηχανία γνώσεις ή εμπειρία. Όταν φτάνετε σε ένα συμπέρασμα, αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσετε απαντήσεις με βάση περιορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, ένας μηχανικός αυτοκινήτων μπορεί να χρειαστεί να συμπεράνει τι προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα σε φαινομενικά τυχαίους χρόνους με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του.

Βελτιώστε τις δεξιότητές σας ως προς τα συμπεράσματα εστιάζοντας στην εκπαίδευση εικασιών αντί να βγάζετε γρήγορα συμπεράσματα. Αυτό απαιτεί επιβράδυνση για να αναζητήσετε όσο το δυνατόν περισσότερες ενδείξεις – όπως εικόνες, δεδομένα ή αναφορές – που μπορεί να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε μια κατάσταση. Σκεφτείτε προσεκτικά όλα τα κομμάτια του παζλ πριν λάβετε μια απόφαση.

Αναγωγική ή αφαιρετική συλλογιστική: Είναι η διαδικασία εξαγωγής ενός συμπεράσματος που βασίζεται σε χώρους που θεωρούνται γενικά αληθινοί. Ονομάζεται επίσης «αφαιρετική λογική», αυτή η πράξη χρησιμοποιεί μια λογική υπόθεση για να καταλήξει σε ένα λογικό συμπέρασμα. Η αφαιρετική συλλογιστική αναφέρεται συχνά ως «συλλογιστική από πάνω προς τα κάτω». Εάν κάτι θεωρείται αληθινό και άλλο πράγμα σχετίζεται με την πρώτη υπόθεση, τότε η αρχική αλήθεια πρέπει επίσης να ισχύει για το δεύτερο πράγμα.

Για παράδειγμα, εάν το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλο και ένα ποδήλατο δεν χωράει σε αυτό, τότε μπορεί να υποθέσετε ότι το ποδήλατο πρέπει επίσης να είναι πολύ μεγάλο. Το ξέρουμε αυτό γιατί μας είχαν ήδη δοθεί οι πληροφορίες που θεωρούμε αληθινές – ότι το πορτμπαγκάζ είναι μεγάλο.  Εφόσον οι γνώσεις μας βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες, το αποτέλεσμα αυτού του τύπου συμπερασμάτων είναι συχνά αλήθεια.

4. Επικοινωνία

Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι σημαντικές όταν έρχεται η ώρα να εξηγήσουν και να συζητήσουν θέματα και τις πιθανές λύσεις τους με συναδέλφους και άλλους ενδιαφερόμενους. Η επικοινωνία είναι μια σημαντική ικανότητα και πρέπει να βελτιώνεται για πολλούς σκοπούς στην δουλειά, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης.

Βελτιώστε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες στο πλαίσιο της κριτικής σκέψης συμμετέχοντας σε δύσκολες συζητήσεις, για παράδειγμα, όπου εσείς και ένας άλλος συμμετέχων μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις σχετικά με το θέμα. Διατηρήστε καλές συνήθειες επικοινωνίας, όπως ενεργή ακρόαση και σεβασμό στις απόψεις των άλλων για να τις κατανοήσετε, και να εξηγήσετε τις ιδέες σας με ήρεμο, ορθολογικό τρόπο. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε λύσεις πιο αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.

5. Επίλυση προβλημάτων

Αφού εντοπίσετε ένα πρόβλημα, το αναλύσατε και διερευνήσατε πιθανές λύσεις, το τελικό βήμα είναι να εκτελέσετε τη λύση.

Η επίλυση προβλημάτων απαιτεί συχνά κριτική σκέψη για την εφαρμογή της βέλτιστης λύσης και κατανόηση εάν η λύση λειτουργεί σωστά ή όχι καθώς σχετίζεται με τον στόχο.

Βελτιώστε τις δεξιότητές σας της επίλυσης προβλημάτων θέτοντας στόχους για να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις στον κλάδο στον τομέα σας. Η επίλυση προβλημάτων στην εργασία συνήθως γίνεται ευκολότερη εάν έχετε μια ισχυρή κατανόηση των συγκεκριμένων πληροφοριών για την εργασία σας. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να παρατηρήσετε πώς οι άλλοι γύρω σας επιλύουν προβλήματα κατά την εργασία τους – σημειώστε τις τεχνικές τους και ρωτήστε σχετικά με τη διαδικασία.

Πιο κρίσιμες δεξιότητες σκέψης

Ενώ οι πέντε δεξιότητες που αναφέρονται παραπάνω είναι απαραίτητες για την επιτυχή κριτική σκέψη, υπάρχει μια πληθώρα soft δεξιοτήτων που σχετίζονται με την προσεκτική ανάλυση. Ακολουθούν ορισμένες άλλες δεξιότητες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σας:

 • Μεταγνωστικές δεξιότητες
 • Επαγωγικές δεξιότητες συλλογισμού
 • Δεξιότητες δημιουργικότητας
 • Δεξιότητες λήψης αποφάσεων
 • Εννοιολογικές δεξιότητες σκέψης

Το να ζητήσετε από έναν φίλο, έναν συνάδελφο ή έναν διευθυντή να αξιολογήσει το τρέχον σύνολο δεξιοτήτων σας μπορεί επίσης να σας προσφέρει μια αντικειμενική εικόνα των δυνατοτήτων σας. Μπορεί να σας φανεί ευεργετικό ή ακόμη και απαραίτητο να εξασκήσετε τις δεξιότητές σας στην κριτική σκέψη για να βοηθήσετε στη δημιουργία του βιογραφικού σας ή να προχωρήσετε στην καριέρα σας.  

Πηγή