Κριτική σκέψη: Ορισμός, παραδείγματα και τρόπος βελτίωσης

Η κριτική σκέψη είναι η πράξη της ανάλυσης των γεγονότων για την πλήρη κατανόηση ενός προβλήματος ή θέματος. Η διαδικασία τώρα της κριτικής σκέψης περιλαμβάνει συνήθως βήματα όπως η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων, η υποβολή προσεκτικών ερωτήσεων και η ανάλυση πιθανών λύσεων.

critical-thinking

Γιατί είναι σημαντική η κριτική σκέψη;

 • Πρώτα απ ‘όλα, γιατί σχεδόν κάθε εργοδότης αναζητά υπαλλήλους με αυτή. Την θεωρούν ανώτερη από τα βασικά πτυχία.
 • Δεύτερον, στην εποχή των ψεύτικων ειδήσεων, των αντιφατικών δεδομένων και τόσων πολλών πληροφοριών για επεξεργασία κάθε μέρα, η κριτική σκέψη είναι ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε τον κόσμο.

Ποια είναι τα 5 συστατικά της κριτικής σκέψης;

Περιλαμβάνει έρευνα, μελέτη, αξιολόγηση, εικασία και εφαρμογή. Η ικανότητα κριτικής σκέψης είναι ζωτικής σημασίας για πολλά επαγγέλματα στη σημερινή εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Η χρησιμοποίηση της διαδικασίας των πέντε σταδίων των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης μπορεί να εξαλείψει μεγάλο μέρος της ανησυχίας και του άγχους της επίλυσης προβλημάτων

Παραδείγματα δεξιοτήτων κριτικής σκέψης

 • Αναλυτική σκέψη.
 • Καλή επικοινωνία.
 • Δημιουργική σκέψη.
 • Ανοιχτόμυαλος
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Υποβολή στοχαστικών – υποθετικών ερωτήσεων.
 • Προώθηση της ομαδικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων.
 • Αυτοαξιολόγηση της συνεισφορά σας στους εταιρικούς στόχους.

Ποιες είναι οι κρίσιμες δεξιότητες σκέψης και γιατί τις χρειάζεστε;

Τι είναι η κριτική σκέψη;

Η κριτική σκέψη είναι η ικανότητα σκέψης με οργανωμένο και ορθολογικό τρόπο προκειμένου να κατανοήσουμε τις σχέσεις μεταξύ ιδεών και / ή γεγονότων. Σας βοηθά να αποφασίσετε σε τι να πιστέψετε. Με άλλα λόγια, είναι «να μάθετε πως να σκέφτεστε» – να εντοπίσετε, να αναλύσετε και, στη συνέχεια, να διορθώσετε τα ελαττώματα στον τρόπο που σκεφτόμαστε.

Πώς να γίνετε κριτικός στοχαστής;

Για να γίνει κάποιος κριτικός στοχαστής χρειάζεται χρόνο, πρακτική και υπομονή. Αλλά κάτι που μπορείτε να ξεκινήσετε σήμερα για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην κριτική σκέψη είναι να εφαρμόσετε τα 7 βήματα της κριτικής σκέψης σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζετε – είτε στην εργασία είτε στην καθημερινή σας ζωή.

Επιπλέον, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις κριτικής σκέψης που θα σας βοηθήσουν σε κάθε ένα από τα βήματα.

Επτά βήματα κριτικής σκέψης

1. Προσδιορίστε το πρόβλημα ή την ερώτηση.

Να είστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι: όσο πιο στενού εύρους είναι το ζήτημα, τόσο πιο εύκολο είναι να βρείτε λύσεις ή απαντήσεις.

2. Συγκεντρώστε δεδομένα, απόψεις και επιχειρήματα.

Προσπαθήστε να βρείτε διάφορες πηγές που παρουσιάζουν διαφορετικές ιδέες και απόψεις.

3. Αναλύστε και αξιολογήστε τα δεδομένα.

Είναι αξιόπιστες οι πηγές; Υποστηρίζονται τα δεδομένα των συμπερασμάτων τους ή είναι απλώς επιχειρήματα; Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες ή δεδομένα για την υποστήριξη δεδομένων υποθέσεων;

4. Προσδιορίστε υποθέσεις.

Είστε βέβαιοι ότι οι πηγές που βρήκατε είναι αμερόληπτες; Είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει μεροληψία στην αναζήτηση των απαντήσεων;

5. Καθορίστε τη σημασία.

Τι είδους πληροφορίες είναι πιο σημαντική; Αρκεί το μέγεθος του δείγματος; Είναι όλες οι απόψεις και τα επιχειρήματα ακόμη και σχετικά με το πρόβλημα που προσπαθείτε να λύσετε;

6. Λάβετε μια απόφαση / καταλήξτε σε ένα συμπέρασμα.

Προσδιορίστε διάφορα συμπεράσματα που είναι πιθανά και αποφασίστε ποιά (εάν υπάρχουν) από αυτά υποστηρίζονται επαρκώς. Ζυγίστε τα δυνατά σημεία και τους περιορισμούς όλων των πιθανών επιλογών.

7. Παρουσιάστε το ή επικοινωνήστε.

Μόλις καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα, παρουσιάστε το σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμα του καφέ μας και να το εξετάσουμε κριτικά, από σημείο σε σημείο.

1. Το εν λόγω πρόβλημα ήταν: “Είναι καλό να πίνετε καφέ;”

Αυτή η προσέγγιση είναι ένα ευρύ ζήτημα.

Πρώτα απ ‘όλα, τι σημαίνει ακόμη το «είναι καλό»;

Δεύτερον, δεν ξέρουμε αν μιλάμε για μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της κατανάλωσης καφέ. Είναι επίσης πιθανό ότι η κατανάλωση καφέ μπορεί να ωφελήσει ορισμένες πτυχές της υγείας σας ενώ είναι επιβλαβής για άλλες. Ή μπορεί η κατανάλωση του καφέ άλλους να βλάφτει και άλλους όχι.

Ας περιορίσουμε λοιπόν το πρόβλημα. Να το κάνουμε πιο στενό: «Είναι καλό να πίνετε καφέ για την καρδιά σας;»

2. Όπως είδαμε παραπάνω, υπάρχουν μόνο δύο έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο της κατανάλωσης καφέ στην καρδιά σας.

Η πρώτη υποδηλώνει ότι η κατανάλωση καφέ «θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει πρόωρους θανάτους από καρδιακά-αγγειακά, 14% για στεφανιαία νόσο και 20% για εγκεφαλικό επεισόδιο».

Σύμφωνα με τη δεύτερη , «η μέτρια κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με χαμηλότερο επιπολασμό της στεφανιαίας νόσου».

Έχουμε κάνει λοιπόν δύο άλλα μεγάλα λάθη στο συλλογισμό: πρώτα απ ‘όλα, μόνο δύο πηγές δεν είναι αρκετές.

Δεύτερον, δεν έχουμε λάβει υπόψη ότι η καρδιά είναι ένα πολύ περίπλοκο όργανο: όπως ακριβώς συμβαίνει με το υπόλοιπο σώμα μας, ο καφές μπορεί να είναι καλός για ορισμένες από τις λειτουργίες του, αλλά κακός για άλλες.

3. Και τα δύο αναφερόμενα άρθρα έχουν εμφανιστεί σε αξιόλογα περιοδικά με κριτές.

Αλλά-

Το πρώτο βασίστηκε μόνο στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. χωρίς πρωτότυπες μελέτες.

Το δεύτερο , αν και διεξάγεται σε ένα μεγάλο (25.000 συμμετέχοντες) δείγμα ανδρών και γυναικών, περιλαμβάνει μόνο κορεατικό πληθυσμό – άτομα των οποίων οι καρδιές μπορούν να επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, όπως η διατροφή ή το κλίμα.

4. Ενώ οι δύο πηγές δεν φαίνονται να είναι προκατειλημμένες, εμείς ήμασταν.

Βασιστήκαμε τις αρχικές αναζητήσεις μας στο Google σε παραδοχές: «λόγοι να μην πίνουμε καφέ» (υποθέτοντας ότι ο καφές είναι κακός για την υγεία μας) και «λόγοι για να πίνουμε καφέ» (υποθέτοντας ότι ο καφές αξίζει να τον πίνουμε).

Οι αλγόριθμοι αναζήτησης του Google διασφαλίζουν ότι βρήκαμε άρθρα σύμφωνα με τις υποθέσεις μας

Ετσι…

5. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, μπορούμε να δηλώσουμε εμφαντικά ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώσαμε δεν ήταν σημαντικές για την επίλυση του αρχικά δηλωμένου προβλήματος.

6. Το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να επιτευχθεί είναι: σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέξαμε, η κατανάλωση καφέ μπορεί ή δεν μπορεί να είναι καλή για τις καρδιές μας, ανάλογα με πολλούς παράγοντες και μεταβλητές που αποτύχαμε να λάβουμε υπόψη.

7. Ακόμα κι αν το συμπέρασμα είναι «η ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί σε αυτό το σημείο», αξίζει να το παρουσιάσετε και να το επικοινωνήσετε σε άλλους.

Είναι καλό να γνωρίζουμε ποιοί είναι οι περιορισμοί των γνώσεών μας σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Το θέμα είναι το εξής

Είναι πολύ δύσκολο να είσαι σίγουρος για κάτι.

Και οι δεξιότητες της κριτικής σκέψης είναι απαραίτητες για να αποδεχτούμε τα ελαττώματα στη συλλογιστική μας και τα κενά στις γνώσεις μας και να τα εκμεταλλευτούμε!

Γιατί είναι λοιπόν σημαντικές οι δεξιότητες σκέψης;

Όταν σκέφτεστε κριτικά, θα αμφισβητείτε συνεχώς αυτό που φαίνεται δεδομένο. Πάμε στη δουλειά σας, ακόμα κι αν κάτι φαίνεται να λειτουργεί σωστά, η κριτική σκέψη θα σας βοηθήσει να προσπαθήσετε να εντοπίσετε νέες, καλύτερες λύσεις.

Οι δεξιότητες κριτικής σκέψης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αυτο-ανάπτυξης και της βελτίωσης. Γι ‘αυτό είναι τόσο κρίσιμο να τις έχουν οι εργαζόμενοι στη σημερινή αγορά εργασίας.

Απλώς σκεφτείτε αυτό

– Μια πρόσφατη έκθεση αποκάλυψε ότι το 93% των εργοδοτών εκτιμούν την κριτική σκέψη έναντι του βασικού πτυχίου του υποψηφίου.

Έτσι-

Ας δούμε πώς μπορείτε να επιδείξετε τις δεξιότητες κριτικής σκέψης σας για να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να αποκτήσετε καλύτερη δουλειά!

Λίστα δεξιοτήτων κρίσιμης σκέψης για την εργασία σας

Κορυφαίες κρίσιμες δεξιότητες σκέψης: Παραδείγματα

 • Ανάλυση : η ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και γνώσεων.
 • Ερμηνεία : το συμπέρασμα ποια είναι η έννοια των επεξεργασμένων πληροφοριών.
 • Συμπέρασμα : αξιολόγηση του εάν η γνώση που έχετε είναι επαρκής και αξιόπιστη.
 • Αξιολόγηση : η ικανότητα λήψης αποφάσεων βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών.
 • Επεξήγηση : γνωστοποιείστε τα ευρήματά σας και συλλογιστείτε με σαφήνεια.
 • Αυτορρύθμιση : η προσπάθεια συνεχούς παρακολούθησης και διόρθωσης των τρόπων σκέψης σας.
 • Ανοικτή νοοτροπία: να λαμβάνεται υπόψη άλλες δυνατότητες και απόψεις.
 • Επίλυση προβλημάτων : η ικανότητα αντιμετώπισης απροσδόκητων προβλημάτων και επίλυσης συγκρούσεων.

Πώς να βελτιώσετε τις δεξιότητες κριτικής σκέψης

1. Κάντε απλές ερωτήσεις κριτικής σκέψης

 • Τι ξέρω ήδη;
 • Πώς το ξέρω;
 • Τι προσπαθώ να αποδείξω;
 • Ποια είναι τα κίνητρά μου;
2. Δείτε ιδέες της «κοινής λογικής»

Το πρόβλημα με την κοινή λογική είναι ότι είναι … κοινή .

«Με κανένα τρόπο αυτή η επιχειρηματική ιδέα δεν μπορεί ποτέ να είναι κερδοφόρα.», λένε μερικοί.

Κι όμως, υπάρχουν απλές ιδέες που δεν τις είχε εφαρμόσει κανένας πρι και αποδείχθηκαν επικερδείς. .

3. Προσέξτε τις προκαταλήψεις σας

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι γνωστικής προκατάληψης που πρέπει να αποφύγετε είναι:

 • Προκατάληψη επιβεβαίωσης : (Η τάση ενός ατόμου να αναζητήσει, να ερμηνεύσει, να ευνοήσει και να ανακαλέσει πληροφορίες με τρόπο που να επιβεβαιώνει τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις ή υποθέσεις του) Πάντα υποσυνείδητα υποθέτουμε ότι έχουμε δίκιο.
 • Δράση προκατάληψης : (Η προκατάληψη δράσης περιγράφει την τάση μας να θέλουμε τη δράση έναντι της αδράνειας, συχνά προς όφελός μας. Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να δράσουμε, ακόμη και αν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι θα οδηγήσει σε καλύτερο αποτέλεσμα από το να μην κάνουμε τίποτα.) Ενεργούμε πολύ γρήγορα πριν σκεφτούμε κάτι.
 • Συσχετισμένη μεροληψία (Είναι η τάση να επηρεάζεστε εύκολα από άλλους γνωστούς και φίλους. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι συσχετίζετε τις υψηλές τιμές με ποιοτικά προϊόντα. … Τα προϊόντα που αγοράσατε σε υψηλές τιμές στο παρελθόν αποδείχθηκαν υψηλής ποιότητας, γεγονός που προκάλεσε ευνοϊκή ανταπόκριση. Γιατί, είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε τη διανοητική συντόμευση :  υψηλές τιμές = υψηλή ποιότητα από το να εξετάζουμε κάθε προϊόν που αγοράζουμε με μεγεθυντικό φακό για να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε την ποιότητά του. ).
4. Διαβάστε πολλά

Αυτό δεν θα βοηθήσει μόνο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης σας, αλλά στην πραγματικότητα των περισσότερων δεξιοτήτων που μπορείτε να σκεφτείτε. Για να ξεκινήσετε σωστά τη θεωρία και τις στρατηγικές πίσω από την κριτική σκέψη, ρίξτε μια ματιά σε ανάλογα βιβλία.

Με λίγα λόγια, όλα αυτά πρέπει να γνωρίζετε για τις δεξιότητες κριτικής σκέψης:

 • Οι βασικές δεξιότητες κριτικής σκέψης είναι: ανάλυση, ερμηνεία, συμπεράσματα, εξήγηση, αυτορρύθμιση, ανοιχτό μυαλό και επίλυση προβλημάτων.
 • Για να εφαρμόσετε τις βασικές αρχές της κριτικής σκέψης, ακολουθήστε τα εξής βήματα: εντοπίστε το πρόβλημα, συλλέξτε δεδομένα, αναλύστε και αξιολογήστε, εντοπίστε υποθέσεις, αποδείξτε σημασία, λάβετε μια απόφαση και επικοινωνήστε.
 • Για να γίνετε καλύτερος κριτικός στοχαστής: κάντε απλές ερωτήσεις, αμφισβητήστε κοινές υποθέσεις, προσέξτε τις προκαταλήψεις σας και διαβάστε περισσότερα.

Πηγή