γνωσιακές προκαταλήψεις

10 γνωστικές προκαταλήψεις που πρέπει να αποφύγετε για να ζήσετε μια πιο ευτυχισμένη ζωή

Κάθε μέρα, πρέπει να επεξεργαζόμαστε εκατοντάδες πληροφορίες. Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε αυτές τις πληροφορίες έχει πολύ ισχυρό αντίκτυπο στη νοοτροπία και την ποιότητα ζωής σας. Αντιμέτωποι όμως με κάθε κατάσταση οι άνθρωποι θα αντιδράσουν με ένα τρόπο που είναι μοναδικός για αυτούς. [...]

Γνωσιακές προκαταλήψεις

Οι γνωσιακές προκαταλήψεις είναι συστηματικοί μη ορθολογικοί τρόποι ερμηνείας ερεθισμάτων & πληροφοριών. Τα άτομα δημιουργούν τη δική τους «υποκειμενική πραγματικότητα» από την αντίληψή τους για εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα . Η υποκειμενική κατασκευή της πραγματικότητας ενός ατόμου μπορεί να υπαγορεύει τη συμπεριφορά του στον κόσμο. Έτσι, οι γνωστικές προκαταλήψεις μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν σε αντιληπτική παραμόρφωση, ανακριβή κρίση, παράλογη ερμηνεία, ή αυτό που γενικά ονομάζεται παραλογισμός. [...]