διαταραχές προσωπικότητας

10 διαταραχές προσωπικότητας και πως αντιμετωπίζονται

Οι διαταραχές προσωπικότητας είναι ψυχιατρικές καταστάσεις που ορίζονται από ξεχωριστά για την καθεμία χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να δημιουργούν έντονα προβλήματα τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στον περίγυρό του, και τελικά να ενορχηστρώνουν μια σημαντική δυσλειτουργία, ορισμένες φορές έως και επικίνδυνη. [...]

Μήπως έχετε μία από αυτές τις 10 διαταραχές προσωπικότητας;

Το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τη μελέτη της Ψυχολογίας, συνήθως κεντρίζεται από τις λεγόμενες «θεωρίες προσωπικότητας» Η προσωπικότητα μπορεί να θεωρηθεί κινητήριος τροχός της συμπεριφοράς, καθώς μπορεί να επηρεάσει άμεσα και έμμεσα την ζωή, αφού τα δομικά στοιχεία της προσωπικότητας, καταφέρνουν πάντα συνειδητά ή ασυνείδητα να βγαίνουν στην επιφάνεια. [...]