κλίμακα ελέγχου

Η ψυχολογική κλίμακα του Rotter για το ποιός ορίζει τη μοίρα μας

Ο Julian Rotter (1916-2014) ήταν ένας Αμερικανός ψυχολόγος γνωστός για την ανάπτυξη θεωριών επιρροής, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης και της πηγής ελέγχου κατά τη δεκαετία του ’50. Στην τελευταία πρότεινε ότι υπάρχει ένα εσωτερικό – εξωτερικό σημείο ελέγχου της ανθρώπινης προσωπικότητας. [...]