Οι όμορφοι μαθητές παίρνουν καλύτερους βαθμούς

Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του πανεπιστημίου του Μαϊάμι, η εμφάνιση και η προσωπικότητα των μαθητών επηρεάζουν την αντιμετώπιση που έχει από τους καθηγητές, κατ’ επέκταση και τους βαθμούς του.

Η έρευνα αυτή ασχολήθηκε με την επίδραση που έχει  η ομορφιά, η περιποιημένη εμφάνιση και η προσωπικότητα στη βαθμολογία των μαθητών και τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει θετική συσχέτιση, και πιο συγκεκριμένα στα αγόρια μεγαλύτερο ρόλο παίζει η εξωτερική εμφάνιση, ενώ στα κορίτσια η προσωπικότητα.

Έτσι επιβεβαιώθηκε η πεποίθηση που υπήρχε ότι οι καθηγητές έχουν ένα βαθμό προκατάληψης υπέρ ή κατά ορισμένων μαθητών ανάλογα με την εξωτερική εμφάνιση και την προσωπικότητα τους.

Όπως είναι άλλωστε γνωστό, το ίδιο ισχύει και στον εργασιακό τομέα καθώς οικονομολόγοι είχαν ήδη διαπιστώσει πως η ελκυστική και προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση βοηθά τον εργαζόμενο με διάφορους τρόπους όπως το να βρει ευκολότερα δουλειά, να πάρει αύξηση στον μισθό του ή προαγωγή κλπ.