Τα μοναχοπαίδια δεν υστερούν στην ανάπτυξη καλών κοινωνικών δεξιοτήτων

Τα μοναχοπαίδια δεν είναι λιγότερο ικανά στην ανάπτυξη καλών κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με παιδιά που μεγάλωσαν με αδέρφια, υποδεικνύει νέα έρευνα. Οι παρατηρήσεις προέρχονται από ανάλυση που περιέλαβε περισσότερους από 13.000 μαθητές και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Οχάιο.

 child

Η ερευνήτρια Donna Bobbitt-Zeher, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι πρέπει να ανησυχεί κάποιος ότι αν δεν έχει αδερφό δεν θα μάθει τις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται για να επικοινωνεί με άλλους μαθητές στο λύκειο.

Όπως δήλωσε, καθώς οι οικογένειες μικραίνουν σε αριθμό μελών, υπάρχει ανησυχία σχετικά με την επίπτωση στην κοινωνία της κατάστασης να μεγαλώνει ένα παιδί χωρίς αδέρφια. Υπάρχει φόβος ότι ενδεχομένως τα μοναχοπαίδια θα έχουν κάποια έλλειψη, καθώς δεν μαθαίνουν κοινωνικές δεξιότητες μέσω της επαφής με αδέρφια. Για την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία συνεντεύξεων μαθητών 100 σχολείων των ΗΠΑ, μεταξύ του 1994 και 1995.

Οι συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί το πόσο δημοφιλείς ήταν οι μαθητές και ζητούσαν από τα παιδιά να αναφέρουν έως 5 αγόρια και 5 κορίτσια φίλους. Στη συνέχεια οι ερευνητές άθροισαν τον αριθμό ψήφων του καθενός.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μαθητές αναφέρθηκαν κατά μέσον όρο 5 φορές από τους συμμαθητές τους και ότι η ψηφοφορία δεν επηρεάστηκε από την παρουσία αδερφών, ανεξάρτητα από το φύλο ή από το είδος των αδερφών. Η ηλικία του γονέα, η φυλή και το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο δεν είχαν αντίκτυπο στο θέμα των αδερφών και της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η Bobbitt-Zeher, δήλωσε ότι σε κάθε συνδυασμό που χρησιμοποίησε, τα αδέρφια δεν είχαν επίδραση στο πόσο δημοφιλής ήταν ένας μαθητής στους συμμαθητές του. Οι ερευνητές εικάζουν ότι ακόμα και χωρίς αδέρφια για να τα βοηθούν στις κοινωνικές δεξιότητες, τα παιδιά μπορούν να μάθουν μαθήματα από την αυλή του σχολείου.

Όπως παρατηρεί η ερευνήτρια, τα παιδιά επικοινωνούν μεταξύ τους στο σχολείο, συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες και κοινωνικοποιούνται εντός και εκτός σχολείου.

www.iatronet.gr