Πώς θα πετύχετε να διευθύνετε με επιτυχία άλλους;

Το να διευθύνεις άλλους με δεξιότητα και επιτυχία, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα άτομα που συγκεντρώνουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και τις ικανότητες για να μπορούν να ηγούνται και να καθοδηγούν δεν είναι εύκολο να βρεθούν.

Group-Executive-OfficeΤα άτομα με ηγετικά χαρακτηριστικά, κατανοούν αρχικά ότι είναι αναγκαίο να είναι παράδειγμα για τους άλλους με τρόπο τέτοιο που αυτοί να θέλουν να τους ακολουθούν και να τους εμπιστεύονται. Παράλληλα έχουν και προτείνουν ένα όραμα για το μέλλον και μπορούν να εμπνέουν τους υπόλοιπους.

Στην επίτευξη των στόχων που έχουν τοποθετηθεί για την ομάδα, ο διευθυντής ή ο αρχηγός της, πρωτοστατεί με το έργο που επιτελεί.

Εφόσον οι υπόλοιποι έχουν αποφασίσει να τον ακολουθήσουν, οποιοδήποτε και εάν είναι το πλαίσιο, εργασιακό ή κοινωνικό, ο διευθυντής ή ο ηγέτης, πρέπει να είναι άξιος της εμπιστοσύνης τους και υπόλογος προς αυτούς.

Εάν συμβούν προβλήματα ή εάν δεν υπάρχει πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων, ο προϊστάμενος αναλαμβάνει ευθύνες και αναλύει το πρόβλημα. Δεν ψάχνει άλλους στην ομάδα του για να επιρρίψει ευθύνες.

Ο τρόπος χειρισμού των δύσκολων καταστάσεων με ανάλυση και ανάληψη ευθυνών, χωρίς τη χρέωση αποτυχιών σε άλλους, δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης όπου οι υφιστάμενοι δεν θα νιώθουν τον κίνδυνο τιμωρίας εάν οι κίνδυνοι που λαμβάνουν κατά τις πράξεις τους είναι μέσα σε λογικά και υπεύθυνα πλαίσια.

Office-Tips Ο διευθυντής πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να μεταδίδει προς τους υφισταμένους του, ότι η δική τους συμβολή θα τύχει αναγνώρισης και αμοιβής, υλικής ή και ηθικής. Είναι απαραίτητο ο διευθυντής να μπορεί να μεταδίδει σε όλους τους συντελεστές της ομάδας του, ότι όλοι θα έχουν να πάρουν από το έργο και τις επιτυχίες του συνόλου, ανεξάρτητα από το εάν αυτό θα είναι υλικής, ηθικής ή ψυχολογικής μορφής.

Για να επιτύχει ο αρχηγός μιας ομάδας να εμπνεύσει και να κατευθύνει με επιτυχία προς την επίτευξη των προκαθορισθέντων στόχων, είναι αναγκαίο να είναι με όλους ειλικρινής και να επεξηγεί με ακρίβεια τις δυσκολίες και τους κινδύνους που χαρακτηρίζουν την πορεία που έχει επιλεγεί για την ομάδα.

Δεν κοινοποιεί προς τους υπόλοιπους απλά γενικότητες, αλλά επικοινωνεί δίνοντας λεπτομερείς επεξηγήσεις ούτως ώστε οι υφιστάμενοι του να εφοδιάζονται με όλη την αναγκαία πληροφόρηση και ψυχολογική δύναμη για να επιτελέσουν με επιτυχία το έργο που έχουν υπό την ευθύνη τους.

Παράλληλα για το κάθε άτομο της ομάδας του, ο διευθυντής καταβάλλει προσπάθειες για να του δώσει το μήνυμα ότι χαίρει εκτίμησης και ότι είναι σημαντικό μέλος του συνόλου. Πρέπει να ενδιαφέρεται ειλικρινά για αυτούς και να ενεργεί με συμπόνια.

Είναι μέσα στις υποχρεώσεις του διευθυντή να μεριμνά για τη δημιουργία των προϋποθέσεων και ευκαιριών για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των υφισταμένων του. Πρέπει να φροντίζει στο εργασιακό περιβάλλον να δημιουργείται ένα πνεύμα συνεχούς εκπαίδευσης.

Η συμπεριφορά και η εμφάνιση του διευθυντή ή του αρχηγού, πρέπει να είναι άψογη. Οι άλλοι τον παρακολουθούν συνεχώς, παραδειγματίζονται από αυτόν και η ορθή συμπεριφορά του σε ηθικό και διαπροσωπικό επίπεδο είναι απαραίτητη.

Οι πράξεις του πρέπει να συμβαδίζουν με αυτά που λεει διαφορετικά η εμπιστοσύνη των άλλων προς αυτόν είναι δυνατόν να κλονισθεί ανεπανόρθωτα.

Και εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι το κύρος του και η εμπιστοσύνη που του τρέφουν οι υπόλοιποι εάν απολεσθούν ή διαβρωθούν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκατασταθούν.

medlook.net.cy