Τι είναι το Ευ Ζην: Ένας οδηγός για το πώς να την μετρήσετε και να την βελτιώσετε

Το Ευ Ζην ή Καλώς Έχειν ή Ποιότητα ζωής ή Ευεξία  (well being) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στην ψυχολογία και συχνά συνδέεται με την ικανοποίηση από τη ζωή ενός ατόμου. Ωστόσο, υπάρχει κάποια σύγχυση γύρω από τον ορισμό και συχνά τα άτομα αναρωτιούνται τι είναι το well being και πώς να το επιτύχουν.

wellbeing

Το ευ ζην  περιλαμβάνει έναν συνδυασμό καταστάσεων, συναισθημάτων και παραγόντων του τρόπου ζωής που σχετίζονται με την ευτυχία και την ικανοποίηση.  Το ευ ζην  σχετίζεται επίσης με τη θετική ψυχική υγεία. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολλές πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας. Τα συνώνυμα της περιλαμβάνουν ευτυχία, υγεία, θετικά συναισθήματα, ευεξία, το Καλώς Έχειν ή την Ποιότητα της ζωής.

Όπως και συνδέεται με την διαπροσωπική, επαγγελματική και προσωπική επιτυχία. Συχνά καταλήγει σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην εργασία, αυξημένη μάθηση και δημιουργικότητα, κοινωνική συμπεριφορά και ικανοποιητικές σχέσεις.

Γιατί είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ευ ζην ; Πιθανότατα επειδή περιλαμβάνει μια ποικιλία εμπειριών ζωής και καταστάσεων συναισθημάτων που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των ατόμων. Για να βοηθήσουν τα άτομα να αξιολογήσουν τον εαυτό τους, έχουν δημιουργηθεί διάφορα μέτρα.

Πώς μετριέται το ευ ζην ;

Οι ερευνητές πρέπει να συμφωνήσουν σε έναν τυποποιημένο ορισμό της ευεξίας για να τον μετρήσουν με ακρίβεια. Μια αποτελεσματική μέτρηση λαμβάνει υπόψη τόσο την ικανοποίηση όσο και τη λειτουργία.

Το ευ ζην  μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: αντικειμενική και υποκειμενική.

Αντικειμενική ευεξία

Η αντικειμενική ευεξία εξετάζει το βιοτικό επίπεδο. Αυτό είναι χρήσιμο για την έρευνα που εξετάζει πολιτισμούς, χώρες ή ομάδες ανθρώπων. Περιλαμβάνει τη μέτρηση της εκπαίδευσης, του εισοδήματος, της ασφάλειας και του προσδόκιμου ζωής.

Ο ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ κλπ έχουν προσδιορίσει έξι τομείς για μελέτη που σχετίζονται με την αντικειμενική ευεξία:

 • Υγεία
 • Ευκαιρίες απασχόλησης
 • Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη
 • Πολιτική
 • Ασφάλεια
 • περιβάλλον

Υποκειμενική ευεξία

Η υποκειμενική ευεξία περιλαμβάνει μια συναισθηματική και ψυχική εκτίμηση της ζωής ενός ατόμου. Δύο εξέχοντα υποκειμενικά μέτρα είναι η ικανοποίηση και η ευτυχία στη ζωή. Η μέτρηση της υποκειμενικής ευεξίας είναι χρήσιμη για την πρόβλεψη προτύπων ψυχικής υγείας. Καθορίζεται εγγενώς από το άτομο. Ανεξάρτητα από το πώς η ζωή τους μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους άλλους εξωτερικά, αυτό μετρά το πώς αισθάνονται τα άτομα εσωτερικά.

Η υποκειμενική ευεξία μπορεί να χωριστεί στην ηδονική συνιστώσα και στην ικανοποίηση. Η ηδονική συνιστώσα σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις διαθέσεις. Το συστατικό της ικανοποίησης από την άλλη σχετίζεται με τις σκέψεις και το αν ένα άτομο αισθάνεται ότι η ζωή του έχει εκπληρωθεί. Τα άτομα συχνά μετρούν τις σκέψεις και την εκπλήρωση της ζωής τους σε κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο.

Με άλλα λόγια, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει ένα άτομο. Τα άτομα μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη ζωή τους με βάση τις κοινωνικές και πολιτιστικές προσδοκίες. Επιπλέον, τα άτομα δεν μπορούν να μετρηθούν χωρίς να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον τους.

Το 2013, ο ΟΟΣΑ όρισε την υποκειμενική ευεξία ως σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση της ευεξίας. Επειδή γίνεται αντιληπτό από το άτομο, συχνά αξιολογείται με μέτρα αυτοαναφοράς. Με άλλα λόγια, τα άτομα βαθμολογούν το δικό τους επίπεδο ευεξίας μέσω ψυχολογικών τεστ.

Υπάρχουν πέντε τομείς που σχετίζονται με την υποκειμενική ευεξία:

 • Γενετικοί παράγοντες
 • Βασικές και ψυχολογικές ανάγκες
 • Κοινωνικό περιβάλλον
 • Οικονομικά και έσοδα
 • Πολιτικό περιβάλλον

Πώς να βελτιώσετε την ευεξία

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν την αίσθηση της ευεξίας τους. Είναι μια σύνθετη διαδικασία με ποικίλους παράγοντες. Επομένως, δεν υπάρχει καμία, τέλεια λύση για αυτό. Αντ ‘αυτού, ο στόχος θα πρέπει να είναι η ενασχόληση με μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει μια ποικιλία παραγόντων.

Οι ακόλουθες μέθοδοι δεν είναι ολοκληρωμένες. Αυτό που λειτουργεί καλά για ένα άτομο μπορεί να μην είναι η σωστή προσέγγιση για άλλους. Αντίθετα, αυτές οι προσεγγίσεις θα πρέπει να θεωρούνται προτάσεις για τη βελτίωση της ευεξίας.

1. Περάστε χρόνο στη φύση
Υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι οι αλληλεπιδράσεις με τη φύση αυξάνουν την ευεξία. Αυτό περιλαμβάνει αύξηση των θετικών συναισθημάτων, της ευτυχίας και της υποκειμενικής ευεξίας. Ο χρόνος που περνά στη φύση συνδέεται επίσης με αυξημένη αίσθηση νοήματος και σκοπού στη ζωή, καθώς και με την ικανότητα διαχείρισης των προκλήσεων στη ζωή. 

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι το να περνάς τουλάχιστον 120 λεπτά στη φύση κάθε εβδομάδα σχετίζεται με μεγαλύτερη υγεία. Στη μελέτη, δεν είχε σημασία αν ο χρόνος αυτός αφιερώθηκε όλος μαζί  ή σταδιακά κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Τα κορυφαία κέρδη στην ευεξία σημειώθηκαν μεταξύ 200 και 300 λεπτών μέσα της φύση, εβδομαδιαίως.

2. Εξασκηθείτε στην Ευγνωμοσύνη
Τα άτομα που βιώνουν την ευγνωμοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα αυξάνουν την ευεξία.  Η ευγνωμοσύνη είναι ένα συναίσθημα που εμφανίζεται αφού τα άτομα βιώσουν μια πράξη καλοσύνης και, ως εκ τούτου, αισθάνονται κίνητρα να την ανταποδώσουν.

Υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν μια καθημερινή πρακτική καταγραφής και ευγνωμοσύνης για αυξημένο ευ ζην . Τα άτομα πρέπει να εξασκούν τόσο την ιδιότητα όσο και την κατάσταση ευγνωμοσύνης, όποτε είναι δυνατόν. Με τον καιρό, αυτές οι πρακτικές θα γίνουν συνήθεια και θα οδηγήσουν σε μόνιμη βελτίωση.

3. Αναπτύξτε αυξημένη ευαισθητοποίηση
Η αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετίζεται με βελτιώσεις στη θετική υποκειμενική εμπειρία, αυξημένη αυτορρύθμιση και συμπεριφορά κατευθυνόμενη από στόχους και επιτυχημένες αλληλεπιδράσεις με άλλους.

Η αυξημένη ευαισθητοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μετα-επίγνωσης. Η μετα-επίγνωση είναι η ικανότητα να παρατηρείτε συνειδητά ένα συναίσθημα, σκέψη ή αισθητηριακή εμπειρία. Είναι μια ικανότητα που μπορεί να διδαχθεί. Ο διαλογισμός που βασίζεται στην ενσυνειδητότητα και η ψυχοθεραπεία είναι δύο τρόποι με τους οποίους μαθαίνεται η μετα-επίγνωση. Οι διαλογισμοί καλοσύνης και συμπόνιας συνδέονται και οι δύο με βελτιωμένο ευ ζην . Τόσο η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) όσο και η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT) μπορεί να συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης. [12]

4. Επίτευξη Ισορροπίας Εργασίας-Ζωής
Ο χώρος εργασίας ενός ατόμου έχει τη δυνατότητα είτε να τον βοηθήσει είτε να τον βλάψει. Οι παράγοντες στο χώρο εργασίας που επηρεάζουν αρνητικά την ευεξία περιλαμβάνουν:

 • Πίεση ή απαιτήσεις που σχετίζονται με την εργασία
 • Έλλειψη αυτονομίας ή ευελιξίας
 • Κακές σχέσεις συναδέλφων και προϊσταμένων
 • Δουλειά με βάρδιες
 • Μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας

5. Αναζητήστε θετικές σχέσεις
Τα άτομα με φροντίδα και θετικές σχέσεις συχνά κατατάσσονται υψηλότερα στην ευεξία. Από την άλλη πλευρά, οι κακές κοινωνικές σχέσεις μπορεί να είναι πιο επιζήμιες ακόμα και από το υπερβολικό αλκοόλ και το κάπνισμα. Οι θετικές κοινωνικές σχέσεις βοηθούν επίσης στην προστασία από ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και το άγχος.

Οι κοινωνικές συμπεριφορές είναι σημαντικές για τη δημιουργία κοινωνικών συνδέσεων που οδηγούν σε αυξημένο ευ ζην . Η εκτίμηση και η ευγνωμοσύνη είναι και τα δύο κοινωνικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, εστιάζοντας στις θετικές ιδιότητες και ενέργειες των άλλων. Η ενσυναίσθηση συμβάλλει επίσης σε υψηλότερα επίπεδα ευεξίας. Τέλος, η γενναιοδωρία είναι επίσης ένας ισχυρός προγνωστικός δείκτης της ικανοποίησης από τη ζωή.

6. Μείνετε αισιόδοξοι
Η ελπίδα είναι μια έννοια που συχνά σχετίζεται με πνευματικές και θρησκευτικές παραδόσεις. Ωστόσο, μπήκε στον κόσμο της ψυχολογίας γύρω στον 20ό αιώνα. Είναι πλέον μια σημαντική ιδιότητα στη θετική ψυχολογία. Η ελπίδα μπορεί να οριστεί ευρέως ως η πεποίθηση ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και ότι οι στόχοι είναι εφικτοί.

Η ελπίδα σχετίζεται με την αύξηση:

 • Συναισθηματική προσαρμογή
 • Θετικά συναισθήματα
 • Ικανοποίηση ζωής και ποιότητα ζωής
 • Κοινωνική υποστήριξη
 • Αίσθηση σκοπού

Πηγή