Εγώ

Μηχανισμοί άμυνας του Εγώ

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ σημείωσε μια σειρά από αμυντικούς μηχανισμούς του Εγώ, στους οποίους αναφέρεται σε όλα τα γραπτά του έργα. Η κόρη του Άννα (1936) ανέπτυξε αυτές τις ιδέες και τις επεξεργάστηκε, προσθέτοντας δικές της. Πολλοί ψυχαναλυτές έχουν προσθέσει και άλλους τύπους άμυνας του Εγώ. [...]

Άννα Φρόυντ: Οι μηχανισμοί άμυνας του Εγώ

Το 1936, η Άννα Φρόυντ, κόρη του Σίγκμουντ Φρόυντ, διατυπώνει για πρώτη φορά τις ψυχοδιανοητικές διαδικασίες που κινητοποιεί το «Εγώ» κάθε φορά πού βιώνει μια ενορμητική απαίτηση ή ένα συναίσθημα σαν κίνδυνο ή απειλή. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα, εντοπίζει, περιγράφει και αναλύει τα «αμυντικά» αυτά σχήματα, επισημαίνει τα διάφορα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν (φαντασίωση, διανοητική δραστηριότητα…), θέτει το πρόβλημα της διαχρονικής τους ταξινόμησης και, τέλος, προσπαθεί να διαφοροποιήσει τους μηχανισμούς, με κριτήριο την αναφορά τους σε εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές άγχους. [...]