Η τελειομανής προσωπικότητα και οι συζυγικές ή διαπροσωπικές σχέσεις

Τα άτομα που έχουν τελειομανή προσωπικότητα χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι διαρκώς επιζητούν το τέλειο και δεν μπορούν να ανεχθούν ατέλειες ή λάθη σε όσα κάνουν.

Η διαρκής επιδίωξη της τελειότητας, είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο στην επαγγελματική του ανέλιξη.

host-familys Όμως τι συμβαίνει στις διαπροσωπικές σχέσεις του τελειομανούς; Πως βιώνουν μια τέτοια προσωπικότητα, τα άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος; Ή ακόμη οι συνάδελφοι στην εργασία, πως αντιμετωπίζουν τη μανία της διόρθωσης κάθε ατέλειας ή λάθους, που χαρακτηρίζει τον τελειομανή;

Καναδοί ερευνητές από το πανεπιστήμιο του British Columbia, εξέτασαν σε 76 ζευγάρια που ήσαν παντρεμένα ή ζούσαν μαζί για περισσότερο από 4 χρόνια, τις επιπτώσεις της τελειομανίας στην κοινή τους ζωή.

Ο λόγος που σκέφτηκαν να κάνουν την έρευνα αυτή είναι διότι θεώρησαν ότι εάν αναγνωρίσουν τις διαπροσωπικές καταστάσεις που δημιουργούνται λόγω τελειομανίας και τους μηχανισμούς άμυνας του μέλους του ζευγαριού που δεν είναι ο τελειομανής, τότε θα είναι πιο εύκολο να υιοθετηθούν τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης των συζυγικών και άλλων προβλημάτων.

Τα άτομα στα ζευγάρια που έλαβαν μέρος στην έρευνα, δια μέσου ειδικών ερωτηματολογίων εξετάστηκαν για να φανεί κατά πόσο υπήρχε άτομο με τελειομανή προσωπικότητα. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο δήλωνε ότι δεν μπορεί ησυχάσει εάν κάτι το οποίο έχει αναλάβει να κάνει δεν γίνεται τέλειο, αυτό θεωρείτο σαν μια ένδειξη τελειομανίας.

Εκείνο που φάνηκε διαμέσου της μελέτης αυτής, είναι ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες που είχαν σαν ταίρι ένα ή μία τελειομανή, δεν ήσαν ευτυχισμένοι μέσα στο γάμο τους.

Βασικά από την τελειομανία υπέφεραν όχι μόνο οι ίδιοι οι τελειομανείς αλλά και τα ταίρια τους.

Οι άνδρες και γυναίκες που είχαν σαν ταίρι κάποιον τελειομανή, χρησιμοποιούσαν μερικούς μηχανισμούς άμυνας για να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα που δημιουργούνταν μέσα στη σχέση τους λόγω της τελειομανίας. Για παράδειγμα χρησιμοποιούσαν συχνότερα, σαρκαστικά σχόλια, χλευασμό και συνεχή έκφραση δυσαρέσκειας με αρνητικά σχόλια, χαρακτηρισμούς ή παράπονα.

Ο βαθμός ικανοποίησης από την κοινή ζωή των ζευγαριών, ήταν μειωμένη στην περίπτωση που υπήρχε στον ένα από τους δύο τελειομανία. Επίσης φάνηκε ότι οι ψηλές προσδοκίες του τελειομανούς από το ταίρι του, δεν μπορούσαν να εκπληρωθούν. Αυτό συνέβαλλε στην έλλειψη ικανοποίησης και από τους δύο αλλά για διαφορετικούς λόγους.

Οι δυσκολίες προσαρμογής στην κοινή ζωή μαζί με άτομο που έχει τελειομανή προσωπικότητα, μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν πλήρως οι διαπροσωπικοί μηχανισμοί που αναπτύσσονται κάτω από τις περιστάσεις αυτές.

Οι αρνητικές αντιδράσεις του ταιριού του τελειομανούς όπως επίσης και η αναπόφευκτη απογοήτευση του τελειομανούς διότι το ταίρι του δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του, δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα με κάποτε απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Εμείς θα προσθέσουμε ότι υπάρχουν σοβαρές προεκτάσεις των καταστάσεων αυτών και στον επαγγελματικό τομέα.

Οι διαφορές και δυσκολίες που υπάρχουν μεταξύ συνάδελφων σε ένα χώρο εργασίας θα πρέπει να αναλύονται με τρόπο που να ανακαλύπτεται ο βασικός μηχανισμός των προβλημάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι ειδικοί στην οικογενειακή θεραπεία θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις καταστάσεις που προκύπτουν από την ύπαρξη συγκεκριμένων τύπων χαρακτήρα, όπως η τελειομανής προσωπικότητα. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες που να διευκρινίζουν τις αντιδράσεις των τελειομανών, όταν αντιλαμβάνονται ότι το ταίρι τους δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες τους.

Επίσης θα πρέπει να γίνουν ακόμη καλύτερα κατανοητοί οι μηχανισμοί άμυνας των ατόμων που ζουν ή εργάζονται μαζί με τελειομανείς προσωπικότητες.

Η κατανόηση αυτή θα επιτρέπει ακόμη καλύτερες θεραπευτικές παρεμβάσεις, τόσο στο χώρο της οικογένειας όσο και στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Μedlook