Οι τέσσερις τύποι νοημοσύνης

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, υπάρχουν τέσσερις τύποι νοημοσύνης:

  • Δείκτης Νοημοσύνης (IQ)

  • Δείκτης Συναισθηματική Νοημοσύνης (EQ)

  • Δείκτης κοινωνικής Νοημοσύνης (SQ) και τελευταία βρέθηκε ο

  • Δείκτης αντιξοότητας (AQ)

creative_thinking

Αναλυτικά:

1. Ο Δείκτης νοημοσύνης (IQ): είναι το μέτρο του επιπέδου της κατανόησής σας για να λύσετε μαθηματικά προβλήματα, να απομνημονεύσετε πράγματα και να ανακαλέσετε ότι έχετε μάθει και γνωρίσει.

2. Ο Δείκτης Συναισθηματική Νοημοσύνης (EQ): είναι το μέτρο της ικανότητάς σας να διατηρείτε ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους, να μπορείτε να ελέγχεται τον χρόνο, να είστε υπεύθυνοι, να είστε ειλικρινείς, να σέβεστε τα όρια σας, να είστε ταπεινοί, γνήσιοι και προσεκτικοί.

3. Ο Δείκτης κοινωνικής νοημοσύνης (SQ) : είναι το μέτρο της ικανότητάς σας να δημιουργήσετε ένα δίκτυο φίλων και να το διατηρήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι που έχουν υψηλότερο EQ και SQ τείνουν να πάνε πιο μακριά στη ζωή από εκείνους με υψηλό IQ αλλά χαμηλό EQ και SQ.

✔ Ένας άνθρωπος με υψηλό IQ μπορεί να καταλήξει να δουλεύει σε έναν άνθρωπο υψηλού EQ και SQ, παρόλο που ο τελευταίος μπορεί να έχει μέσο IQ.

✔ Ας σημειωθεί ότι το EQ σας αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα σας, και το SQ αντιπροσωπεύει τα χαρίσματα σας. Γι’ αυτό ασχοληθείτε με συνήθειες που θα βελτιώσουν αυτά τα τρία Q, αλλά κυρίως τα δύο : το EQ και το SQ σας. Το EQ και το SQ κάνουν κάποιος να διαχειρίζεται τα πράγματα καλύτερα από έναν άλλο.

✔ Παλαιότερα, το IQ θεωρούνταν ως ο καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας. Τα άτομα με υψηλό δείκτη IQ υποτίθεται ότι προορίζονταν για μια ολοκληρωμένη επιτυχημένη ζωή. Μάλιστα οι ερευνητές συζητούσαν κατά πόσο η νοημοσύνη ήταν προϊόν των γονιδίων ή του περιβάλλοντος.

✔ Ωστόσο, κάποιοι επιστήμονες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι όχι μόνο η υψηλή νοημοσύνη δεν ήταν εγγύηση για την επιτυχία στη ζωή, αλλά ήταν μάλλον και πολύ στενή έννοια για να καλύψει πλήρως το φάσμα των ανθρώπινων ικανοτήτων και γνώσεων.

✔ Το IQ εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό στοιχείο επιτυχίας, ιδιαίτερα όσον αφορά ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Αλλά τώρα, οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας της ζωής. Αντιθέτως, αποτελεί το IQ μέρος μιας πολύπλοκης σειράς επιρροών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τη συναισθηματική νοημοσύνη.

✔ Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει ισχυρό αντίκτυπο σε διάφορους τομείς, ακόμη και στον επιχειρηματικό κόσμο. Πολλές εταιρείες επιβάλλουν κατάρτιση συναισθηματικής νοημοσύνης και χρησιμοποιούν τα τεστ EQ στη διαδικασία πρόσληψης. Η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι άτομα με ισχυρό ηγετικό δυναμικό τείνουν επίσης να είναι περισσότερο συναισθηματικά ευφυή, υποδηλώνοντας ότι ένα υψηλό EQ είναι μια σημαντική ποιότητα για τους ηγέτες των επιχειρήσεων και τους διευθυντές της εταιρείας.

Όμως τώρα τελευταία υπάρχει ένας 4ος δείκτης, που αποτελεί ένα νέο παράδειγμα νοημοσύνης:

4. Ο Δείκτης της αντιξοότητας (AQ): είναι ένα μέτρο της ικανότητας ενός ατόμου να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις στη ζωή και να βγει από αυτές χωρίς να χάσει την λογική του. Όταν αντιμετωπίζει προβλήματα, ο AQ καθορίζει ποιος θα τα παρατήσει, ποιος θα εγκαταλείψει την οικογένειά του και ποιος θα σκεφτεί να αυτοκτονήσει.

Ορίζει, επίσης, την ικανότητα ανοχής της αποτυχίας, της μάθησης, της εκ νέου μάθησης, της επίδειξης ευελιξίας και περιέργειας, της καθυστέρησης της προσωπικής ικανοποίησης, της επαναπροσανατολισμένης ανθεκτικότητας και αύξησης των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Γιατί είναι σημαντικός λοιπόν ο Δείκτης της αντιξοότητας (AQ);

Το να έχετε ισχυρό AQ είναι σημαντικό για την ευημερία όπως και για την πρόληψη της εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας. Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί ότι η ενίσχυση του AQ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας, στην ικανότητα, στην απόδοση, στην καινοτομία και το ηθικό των ατόμων.

Τέλος σαν δάσκαλοι, παρακαλούμε τους γονείς να εκθέτουν τα παιδιά τους και σε άλλους τομείς της ζωής, εκτός από τους Ακαδημαϊκούς. Θα πρέπει τα παιδιά να ασχολούνται με την χειρωνακτική εργασία (και ποτέ μην χρησιμοποιούν την εργασία ως μορφή τιμωρίας), τον αθλητισμό και τις τέχνες. Βεβαίως να αναπτύξουν το IQ τους, όπως το EQ, το SQ και το AQ τους.

Θα πρέπει να γίνουν πολύπλευρα ανθρώπινα όντα ικανά να κάνουν πράγματα ανεξάρτητα από τους γονείς τους.

✔ Μην προετοιμάζετε τον δρόμο για τα παιδιά σας. Προετοιμάστε τα παιδιά σας για το δρόμο.