Αναγέννηση

Ανθρωπισμός ή Ουμανισμός

Είναι η πνευματική κίνηση που εκδηλώθηκε στη δυτική Ευρώπη, κατά το τέλος του Ύστερου Μεσαίωνα, συγκεκριμένα από το 1400 έως και το 1650, με την αρχή της περιόδου της Αναγέννησης. Είναι ρεύμα πνευματικό, που στόχευε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του θεοφοβικού μοντέλου που επικρατούσε ως τότε. Χαρακτηρίζεται από την επιστροφή στα αρχαία κείμενα, ως ένα μοντέλο ζωής, γραφής και σκέψης. Γενικότερα ο όρος Ανθρωπισμός νοείται ως ο πολιτισμός που ολοκληρώνοντας τις φυσικές ιδιότητες του ανθρώπου, τον κάνει άξιο του ονόματός του. [...]

Αναγέννηση και Ουμανισμός

Η ευρωπαϊκή ιστορία διαιρείται σε τρεις βασικές ιστορικές περιόδους· το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και τη νεότερη εποχή. Η δυνατότητα μιας τέτοιας διαίρεσης της ιστορίας έγινε αντιληπτή το 15ο αιώνα, στην αυγή της νεότερης εποχής· ο Μεσαίωνας, αντίθετα, είχε υιοθετήσει έναν εντελώς διαφορετικό διαχωρισμό, που ήταν βασισμένος σε βιβλικές και θεολογικές αναφορές και υποτίθεται ότι στηριζόταν σε κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο δημιουργίας. [...]

Ο πρώτος στοχαστής της Αναγέννησης: Νικόλαος Κουζάνους

Ο ιερέας, μαθηματικός και φιλόσοφος Νικολάους Κουζάνους (Nikolaus Cusanus) γεννήθηκε στη Γερμανία το 1401 και πέθανε στην Ιταλία το 1464. Πρόκειται για το εκλατινισμένο όνομα του Krebs von Cues, όπως ήταν το αληθινό όνομα του. Αφού σπούδασε φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, κανονικό δίκαιο στην Πάντοβα επέστρεψε στην Κολονία για θεολογικές σπουδές, στις οποίες παρουσίαζε κλίση. Το 1423 αναγορεύθηκε διδάκτωρ του εκκλησιαστικού δικαίου στην Κολονία. [...]