Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία

Γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

Η βασική θέση της γνωσιακής – συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε ευθύνεται για τα συναισθήματά μας και κατά συνέπεια, για την συμπεριφορά μας. Πιο συγκεκριμένα, έχει τρεις βασικές αρχές : [...]

Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία (Γ/Σ Ψ) είναι μια “θεραπεία μέσω του λόγου” σε περιπτώσεις τέτοιες στις οποίες το άτομο δυσλειτουργεί. Όπως άλλωστε και σε όλες τις αντίστοιχες παρεμβάσεις που είναι επιστημονικά ηλεγμένες και τεκμηριωμένες βασίζεται και αυτή η μορφή ψυχοθεραπείας σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο. [...]