γνωστικοί

Οι γνωστικοί

Οι γνωστικοί εμφανίζονται στους πρώτους αιώνες μ.Χ. παράλληλα με τους χριστιανούς. Είναι εμποτισμένοι τόσο από το σωτηριολογικό πνεύμα του νεοπυθαγορισμού, ερμητισμού και χριστιανισμού αλλά και το νεοπλατωνικό- καββαλιστικό πνεύμα των πολυάριθμων μεσολαβητικών θεοτήτων μεταξύ θεού και ανθρώπου. Η πραγματική τους άνθιση συμβαίνει κατά τον 2ο αιώνα, τότε που η ανταλλαγή θρησκευτικών και φιλοσοφικών ιδεών από διάφορες σέκτες, αιρέσεις και σχολές φτάνει στην κορύφωσή της. [...]