θεμελιώδες σφάλμα στην απόδοση αιτιών

Γιατί οι άνθρωποι κρίνουμε αυστηρά τους άλλους για λάθη που κάνουμε και εμείς οι ίδιοι;

Γιατί όμως δικαιολογούμε μόνο τον εαυτό μας; Γιατί εκτιμώνται υπερβολικά τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των ενεργειών ενός άλλου προσώπου; Γιατί λέμε ότι η δική μας συμπεριφορά οφείλεται περισσότερο στις εξωτερικές συνθήκες και όχι στην προσωπικότητα μας; [...]