μπαμπάς

Τα χαρακτηριστικά ενός καλού μπαμπά

Η ενεργός συμμετοχή του πατέρα στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού θεωρείται πλέον τόσο σημαντική στις αναπτυγμένες χώρες που το τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών της κυβέρνησης της Αυστραλίας έχει ορίσει έναν πρακτικό οδηγό που περιλαμβάνει τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ένας άντρας για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποδοτικός στο ρόλο του ως πατέρας. Σύμφωνα με αυτόν, ένας μπαμπάς πρέπει να είναι… [...]