προσαρμοστικότητα

Υπάρχουμε μέσα από τα βάσανα, γιατί μόνο μέσα από τα βάσανα αποκτούμε συνείδηση της ύπαρξης μας

Όταν σταματάμε να παραπονιόμαστε για τα βάσανα και συνεχίζουμε, παρά τις δυσκολίες, τον δρόμο μας, εφαρμόζουμε αυτό που στη σύγχρονη εποχή ονομάζεται «προσαρμοστικότητα». [...]