ταλαντούχοι

Χαρακτηριστικά που συχνά βιώνουν τα ταλαντούχα άτομα

Ο εντοπισμός των χαρισματικών ατόμων με σκοπό την εκπαιδευτική και όχι μόνο υποστήριξη είναι κάτι που δε συμβαίνει παντού και πάντα. Πολλά παιδιά μεγαλώνουν χωρίς να έχουν διαπιστώσει τη διαφορετικότητά τους, και μένουν με ελλιπή αυτογνωσία αλλά και χωρίς μια βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για το πώς θα μπορέσουν να αναπτύξουν περισσότερο τις μεγάλες τους δυνατότητες. [...]